Pernak, Měto

 • * 1938 w Nowej Niwje (Błota), † 2019 w Berlinje
 • wysokošulski studij rusistiki, geografije a francoskeje filologije, bě wučer na gymnaziju
 • přełožer, wudawaćel a zestajer
 • W LND su wušli:
 • - „Das Spreewalddorf Raddusch/Stara serbska wjas Raduš“ (wud., 1994, wupředate)
 • - „650 Jahre Jänschwalde/650 lět Janšojce“ (wud., 1996, wupředate)
 • - „Wěcsław Serb-Chejnicański“ (zest., rjad Serbska poezija 47, 2001, wupředate)
 • nošer Myta Ćišinskeho (2009)
 • Informacije wo tutych a dalšich knihach dóstanjeće w Smolerjec kniharni (buchhandlung@domowina-verlag.de).

W LND na předań:

 1. Měto Pernak - Serbska poezija 57

  Měto Pernak - Serbska poezija 57

  2011
  64 b., brošura, 3,90 €