Pernak, Měto

 • * 1938 w Nowej Niwje (Błota), † 2019 w Barlinju
 • wusokošulski studium rusistiki, geografije a francojskeje filologije, běšo wucabnik na gymnaziumje
 • pśestajaŕ, wudawaŕ a zestajaŕ
 • W LND su wujšli:
 • - „Das Spreewalddorf Raddusch/Stara serbska wjas Raduš“ (wud., 1994, wupśedane)
 • - „650 Jahre Jänschwalde/650 lět Janšojce“ (wud., 1996, wupśedane)
 • - „Wěcsław Serb-Chejnicański“ (zest., rěd Serbska poezija 47, 2001, wupśedane)
 • nosaŕ Myta Ćišinskego (2009)
 • Informacije wó tych a dalšnych knigłach dostanjośo w Smolerojc knigłarni (buchhandlung@domowina-verlag.de).

W LND na pśedank:

 1. Měto Pernak - Serbska poezija 57

  Měto Pernak - Serbska poezija 57

  2011
  64 b., brošura, 3,90 €