Muka, Arnošt

  • * 1854 we Wjelikem Wosyku, † 1932 w Budyšynje
  • studium teologije, klasiskich rěcow a slawistiki, promocija, gymnazialny profesor, studijny raźc, rěcy- a ludowědnik
  • słownikaŕ
W LND na pśedank: