Ivčenko, Anatolij

  • * 1953 w Charkowje (Ukraina), bydli w Lwiwje (Ukraina)
  • studium ukrainskeje filologije, źěła ako zagronity sekretaŕ Techniskego komiteja standardizacije techniskeje terminologije
  • awtor wědomnostnych a wěcnych knigłow
W LND na pśedank:
  1. Wo wćipnych Jěwach a nócnych hawronach

    Wo wćipnych Jěwach a nócnych hawronach

    2009
    160 s., mnoho barbnych wobrazow, kruta wjazba