Hustetowa, Ingrid

 • * 1956 w Choćebuzu, bydli w Choćebuzu
 • studij wučerstwa za serbšćinu a rušćinu, dźěłaše jako wučerka, lektorka za wučbnicy
 • spisowaćelka, dramatikarka, wudawaćelka, redaktorka Serbskeje pratyje (1993–2001)

W LND na předań:

 1. Źiw se njewospjetujo

  Źiw se njewospjetujo

  1999
  152 b., wobr., kšuta wězba

   

 2. Hodownikowanje

  Hodownikowanje

  1. nakł. 2014, 228 s., barbne il., kruta wjazba

   

 3. Wodny muž

  Wodny muž

  1. nakł. 2002, 48 b., brošura