Hustetowa, Ingrid

 • * 1956 w Chóśebuzu, bydli w Chóśebuzu
 • studium wucabnikojstwa za serbšćinu a rušćinu, jo źěłała ako wucabnica, lektorka za wucbnice
 • spisowaśelka, dramatikarka, wudawarka, redaktorka Serbskeje pratyje (1993–2001)

W LND na pśedank:

 1. Źiw se njewospjetujo

  Źiw se njewospjetujo

  1999
  152 b., wobr., kšuta wězba

   

 2. Hodownikowanje

  Hodownikowanje

  1. nakł. 2014, 228 s., barbne il., kruta wjazba

   

 3. Wodny muž

  Wodny muž

  1. nakł. 2002, 48 b., brošura