Bjero, Wylem

  • * 1902 w Drjejcach, † 1988 w Choćebuzu
  • wukubłanje na wučerskim seminarje, wučer, nowinar
  • spisowaćel, přełožowar, redaktor Serbskeje pratyje (1959–1977)
W LND na předań:
  1. Žaba na kokulce

    Žaba na kokulce

    2002
    164 b., kapsne kniglicki 160