Bjero, Wylem

  • * 1902 w Drjejcach, † 1988 w Chóśebuzu
  • wukubłanje na wucabnikojskem seminarje, ceptaŕ, casnikaŕ
  • spisowaśel, pśełožowaŕ, redaktor Serbskeje pratyje (1959–1977)
W LND na pśedank:
  1. Žaba na kokulce

    Žaba na kokulce

    2002
    164 b., kapsne kniglicki 160