Adam, Horst

  • * 1939 w Jatřobju, bydli w Chóśebuzu
  • studium žurnalistiki, jo źěłał ako redaktor a šefredaktor Nowego Casnika, publicist
  • awtor wěcnych knigłow, redaktor Serbskeje pratyje (1964–1992)
W LND na pśedank:
  1. Ja som serbski / Wendisch bin ich

    Ja som serbski / Wendisch bin ich

    1998
    123 S. Farbfotos, Hardcover