Cover

přinoški Christina Boguszowa, Christina Kliemowa, Beno Pětška

Wylem Šybaŕ … aus Liebe zur Heimat

Wylem Šybaŕ
„Stajnje rosćaca časowa distanca k wuměłcej nam dowola, tam a sem swój wid na jeho tworjenje rewidować w tym, zo sej po sypnjenju starych idealow nowe prašenja stajamy.“ (Fred Pětška)
K 125. narodninam molerja a wučerja Wylema Šybarja su so awtorojo Christina Boguszowa, Christina Kliemowa a Beno Pětška ze žiwjenjom a skutkowanjom wuznamneho delnjoserbskeho wuměłca zaběrali a jeho wuwiće rysowali.

Wopisowanje

„Stajnje rosćaca časowa distanca k wuměłcej nam dowola, tam a sem swój wid na jeho tworjenje rewidować w tym, zo sej po sypnjenju starych idealow nowe prašenja stajamy.“ (Fred Pětška)
K 125. narodninam molerja a wučerja Wylema Šybarja su so awtorojo Christina Boguszowa, Christina Kliemowa a Beno Pětška ze žiwjenjom a skutkowanjom wuznamneho delnjoserbskeho wuměłca zaběrali a jeho wuwiće rysowali. Při tym wotbłyšćuja wobrazy zwjazka eksemplarisce jeho žiwjenje: detailowe rysowanki rostlinow jako pokazki za jeho šulerjow, njeličomne portrety, w kotrychž so Šybar sam reflektuje, a wězo hnujace krajinowe wobrazy domjacych Błótow. Ze wšěch jeho mólbow pak rěči hłuboka zwjazanosć z jeho domiznu.

Wylem Šybaŕ (1887–1974), syn chěžkarja z Wusokeje, wopyt wučerskeho seminara, wučer w Mósće, wučer w Nowej Cali a Berlinje, wopyt kursow w molowanju, awtodidaktiske dalekubłanje a studijne jězby, z lěta 1944 moler we Wusokej.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2241-7
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 2012
148 s., barbne wobrazy, kruta wjazba

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

19,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

„Stajnje rosćaca časowa distanca k wuměłcej nam dowola, tam a sem swój wid na jeho tworjenje rewidować w tym, zo sej po sypnjenju starych idealow nowe prašenja stajamy.“ (Fred Pětška)
K 125. narodninam molerja a wučerja Wylema Šybarja su so awtorojo Christina Boguszowa, Christina Kliemowa a Beno Pětška ze žiwjenjom a skutkowanjom wuznamneho delnjoserbskeho wuměłca zaběrali a jeho wuwiće rysowali. Při tym wotbłyšćuja wobrazy zwjazka eksemplarisce jeho žiwjenje: detailowe rysowanki rostlinow jako pokazki za jeho šulerjow, njeličomne portrety, w kotrychž so Šybar sam reflektuje, a wězo hnujace krajinowe wobrazy domjacych Błótow. Ze wšěch jeho mólbow pak rěči hłuboka zwjazanosć z jeho domiznu.

Wylem Šybaŕ (1887–1974), syn chěžkarja z Wusokeje, wopyt wučerskeho seminara, wučer w Mósće, wučer w Nowej Cali a Berlinje, wopyt kursow w molowanju, awtodidaktiske dalekubłanje a studijne jězby, z lěta 1944 moler we Wusokej.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2241-7
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 2012
148 s., barbne wobrazy, kruta wjazba