Cover

pśinoski spisali Christina Boguszowa, Christina Kliemowa, Beno Pětška

Wylem Šybaŕ … aus Liebe zur Heimat

Wylem Šybaŕ
„Stawnje rosćeca casowa distanca k wuměłcoju nam dowólijo, wótergi swój wid na jogo twórjenje rewiděrowaś, z tym až pó sypnjenju starych idealow nowe pšašanja stajamy.“ (Fred Pětška)
K 125. narodnemu dnju mólarja a ceptarja Wylema Šybarja su se Christina Boguszowa, Christina Kliemowa und Beno Pětška znowego ze žywjenim a twórjenim wuznamnego dolnoserbskego wuměłca zaběrali, aby mógali jogo wuwiśe pśedstajiś.

wopisanje

„Stawnje rosćeca casowa distanca k wuměłcoju nam dowólijo, wótergi swój wid na jogo twórjenje rewiděrowaś, z tym až pó sypnjenju starych idealow nowe pšašanja stajamy.“ (Fred Pětška)
K 125. narodnemu dnju mólarja a ceptarja Wylema Šybarja su se Christina Boguszowa, Christina Kliemowa und Beno Pětška znowego ze žywjenim a twórjenim wuznamnego dolnoserbskego wuměłca zaběrali, aby mógali jogo wuwiśe pśedstajiś. Pśi tom wótbłyšćuju Šybarjowe wobraze w nowych knigłach eksemplariski jogo žywjenje: detailowe kreslanki rostlinow ako pokazki za jogo wukniki, njelicne portrety, w kótarychž se Šybaŕ sam reflektěrujo, a se wě gnujuce krajinowe akwarele domacnych Błotow. Ze wšych jogo wobrazow pak powěda jogo dłymoka zwězanosć z domownju.

Wylem Šybaŕ (1887–1974), syn budkarja we Wusokej, wuchójźenje wucabnikojskego seminara w Starej Darbni, ceptaŕ w Mósće, Nowej Cali a Barlinju, wobźělenje na kursach w mólowanju, awtodidaktiske dalejkubłanje a studijne zajězdy, z lěta 1944 mólaŕ we Wusokej

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2241-7
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 2012
148 b., barwne wobraze, kšuty wuwězk

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

19,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

„Stawnje rosćeca casowa distanca k wuměłcoju nam dowólijo, wótergi swój wid na jogo twórjenje rewiděrowaś, z tym až pó sypnjenju starych idealow nowe pšašanja stajamy.“ (Fred Pětška)
K 125. narodnemu dnju mólarja a ceptarja Wylema Šybarja su se Christina Boguszowa, Christina Kliemowa und Beno Pětška znowego ze žywjenim a twórjenim wuznamnego dolnoserbskego wuměłca zaběrali, aby mógali jogo wuwiśe pśedstajiś. Pśi tom wótbłyšćuju Šybarjowe wobraze w nowych knigłach eksemplariski jogo žywjenje: detailowe kreslanki rostlinow ako pokazki za jogo wukniki, njelicne portrety, w kótarychž se Šybaŕ sam reflektěrujo, a se wě gnujuce krajinowe akwarele domacnych Błotow. Ze wšych jogo wobrazow pak powěda jogo dłymoka zwězanosć z domownju.

Wylem Šybaŕ (1887–1974), syn budkarja we Wusokej, wuchójźenje wucabnikojskego seminara w Starej Darbni, ceptaŕ w Mósće, Nowej Cali a Barlinju, wobźělenje na kursach w mólowanju, awtodidaktiske dalejkubłanje a studijne zajězdy, z lěta 1944 mólaŕ we Wusokej

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2241-7
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 2012
148 b., barwne wobraze, kšuty wuwězk