Naše nowostki

 • Zgubjone źiśetko

  Zgubjone źiśetko

  9,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Kito a Susi stej tužnej: Skóro su gódy a źiśetko jo pšec! Ale chto jo wina? Snaź teke wónej? Kito a Susi źotej źiśetko pytat. Ducy zmakajotej lutka, plona, pśezpołdnicu, błudnikowu a wódnego muža. Wóni wšykne jima pomagaju. Pśi tom musytej Kito a Susi wšake nadawki rozwězaś. Móžotej dopokazaś, až cłowjeki njejsu špatne, aby źiśetko slědk pśišło? Knigły maju wušej togo serbsko-nimski »špikowański cedlik« za wšykne cytajuce źiśi a jich starjejšych.

  wót 6 lět

  Bald ist Weihnachten, aber das Christkind ist verschwunden! Sind vielleicht auch Kito und Susi daran schuld? Auf der Suche nach ihm treffen die beiden fünf sorbische Sagenfiguren, die ihnen helfen. So manche Aufgabe müssen Kito und Susi dabei erfüllen. Können sie beweisen, dass die Menschen nicht schlecht sind, damit das Christkind wieder zurückkommt? Mit sorbisch-deutschen Spickzetteln

 • Wie ein Mittelpunkt entsteht

  Wie ein Mittelpunkt entsteht

  24,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Der zwölfte Band der Reihe »Die sorbische Bibliothek« ist die erste Anthologie der Edition. Sie enthält Prosastücke, die allesamt nach 1990 entstanden sind, überwiegend deutsche Autorfassungen. Unter den neun Erstveröffentlichungen finden sich Jurij Brězans »Brief an meine Enkel« in der Übersetzung der Herausgeberin Maria Matschie sowie »Das Meilensteinpuzzle« von Kerstin Młynkec. Fragen nach dem Woher und dem Wohin, nach Verwundungen und Vorurteilen, nach Aufbruch und Ausblick sind zentrale Themen der 22 Erzählungen. Der Form nach vielfältig, eint sie die beständige Auseinandersetzung mit Herkunft, Identität und Wandel. Was bleibt, was wird sich verändern?

  Autorinnen und Autoren: Jurij Brězan, Benno Budar, Měrana Cušcyna, Róža Domašcyna, Benedikt Dyrlich, Dušan Hajduk-Veljković, Lubina Hajduk-Veljkovićowa, Jurij Koch, Kito Lorenc, Měrka Mětowa, Kerstin Młynkec, Christian Schneider, Dorothea Šołćina, Angela Stachowa

 • Serbska protyka 2024

  Serbska protyka 2024

  8,00 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  Za hłownu temu protyki lěta 2024 je so redakcija Serbskeje protyki za cyle wosebitu a z domiznu zwjazanu temu rozsudźiła – Jutry. Je to jedyn z najwobšěrnišich, wosebje štož přihoty nastupa, a zdobom jedyn z najrjeńšich našich nałožkow. Najwšelakoriše nastawki měli čitarjej tež wosebje to wotkryć, štož jednomu samomu při wopyće křižerjow na jutrownej njedźeli jako prěnje do mysli njepřińdźe: wobšěrne přihoty w konjencach a na statokach, organizacija koni, dźěła hospozow a wjele dalšich wažnych ćežišćow. Znajeće hižo historiske pozadki konjaceho gratu abo wěsće, kak je so křižerski grat do mórskeho muzeja dóstał? Runje tak nadeńdźeće w předležacej protyce wězo tež dalše literarne přinoški, hódančka a směški.
 • Serbska pratyja 2024

  Serbska pratyja 2024

  8,00 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  „W Zaspach se naspach.“ Pśi cytanju togo gronka mógał luź se mysliś, až jo wóstudno až tšach w titelnej jsy noweje Pratyje. Ale to njejo wěrno – cytajśo a woglědajśo se zaspicke pśinoski a bildki! W Pratyji za źiśi pśeraźijo wam Mara Winzer ze Zaspow, kak swóju šokoladu gótujo. W Pratyji za kśesćijanow cytaśo wó prědnej dolnoserbskej bibliji, ako jo se wudała 1824, ale njejo se biblija pomjeniła. A w nimskem źělu zgónijośo mjaz drugim wó genderowanju w dolnoserbšćinje a wó prědnej serbskej załožbje, wobstojecej wót 1789 do 1924. Dalšne temy: platoniska lubosć Wylema Šybarja, Miłoraz a strukturna změna, pśisud Mollerowych spiwaŕskich w běgu 450 lět, nimska wójnska baseń z lěta 1813 a jeje dolnoserbske pśebasnjenje 1913, konsekwence za nosenje Beatles-t-shirta na SRWŠ w lěśe 1969 a hyšći wjele wěcej. Lazowanje se lonujo za kuždego!
 • Mały Huzolak

  Mały Huzolak

  Theodor Storm
  12,95 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Mały Huzolak njemóže sej wusnyć. Prosy mać, zo by mału postołu tam a sem storkała. Tola wona hižo spi. Takle leži hólčec w swojim łóžku a tyka jednu nóžku kaž stołp dowysoka. Swoju mału košulku so sleče a přičini sej ju kaž płachćičku při palčiku. Cymplej košulki wozmje do rukow a póčnje z wobeju licow duć. Měsačk to widźo sćele swětłu pruhu, po kotrejž Huzolak ze jstwy wujědźe. Započina so rjana jězba, kiž wjedźe hólčeca přez městačko a lěs hač k hwězdam. Z ilustracijemi Ingeborg Meyer-Rey skulojći so klasikar, kiž je někotremužkuli z časa dźěćatstwa znaty.

Štož Bože dźěćo wobradźa

 

Aktualne informacije

W Chrósćicach so sobotu za dźěći a dorosćenych čita
W Chrósćicach so sobotu za dźěći a dorosćenych čita

We wobłuku „12. Kulturneje zymy 2023/24“ přeprošujetej LND zhromadnje z Chróšćanskim towarstwom „Domizna“

sobotu, dnja 2.decembra 2023, 19.45 hodź., do Putniskeje oazy Chrósćicy na čitanje z lětsa w LND wušłeje knihi Čej’ da sy?. Einblicke in die sorbische katholische Welt“. Redaktor Tadej Šiman a tekstowy awtor dr. Jens Buliš wječork wuhotujetaj.

Hižo w 17.30 hodź. čita awtorka Wórša Wićazowa na samsnym městnje dźěćom ze swojeje knihi „Són wo jědlence“.

dalše informacije»
Adwent w Smolerjec kniharni
Adwent w Smolerjec kniharni

W Smolerjec kniharni wočakuje Was bohaty poskitk hodownych darow!

Kniharnja je w adwentnym času přidatnje wotewrjena:

sobotu, 9. decembra, 16. decembra a 23decembra wot 10.00 do 17.00 hodź.

dalše informacije»
„Mały Huzolak“ po puću serbskim dźěćom
„Mały Huzolak“ po puću serbskim dźěćom

Klasikar dźěćaceje literatury je bjezdwěla kniha Theodora Storma „Mały Huzolak“ (Der kleine Häwelmann). Zo bychu ju dźěći wot 4 lět nětko tež w swojej maćeršćinje měli, je awtorka a přełožerka Andreje Chěžcyna stawiznu do serbšćiny přełožiła.

Knižna premjera

13.12.2023, 7.30 hodź., Serbska zakładna šula Chrósćicy

dalše informacije»
Prěnička Sylwije Šěnoweje wušła
Prěnička Sylwije Šěnoweje wušła

Na spočatku prěnjeje basnje wuńdźeneje zběrki Sylwije Šěnoweje z titlom „Mosty přez morjo“ a ilustracijemi Hanki Šěnec rěka: „pisam za sebje“. Pisa Budyšanka woprawdźe jenož za sebje? Wězo nic. Měrjo so na lubowarki a lubowarjow serbskeje poezije wopisuje z putacymi basnjemi, hłubiny w žiwjenju, hdyž so wšo w kole wjerći, duchi šukotaja a nad bjezdnom hwězdy ćěmnje swěća.

dalše informacije»
Zdźělenka Smolerjec kniharnje
Zdźělenka Smolerjec kniharnje

Wot 6. nowembra 2023 wjeselimy so wot póndźele do pjatka wot 10 hodź. do 17 hodź. na Waš wopyt!

dalše informacije»