Naše nowostki

 • DVD Mała wjera - Die kleine Hexe

  DVD Mała wjera - Die kleine Hexe

  8,00 €
  inkl. 19% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Mała wjera je hakle 127 lět stara a hišće přemłoda, zo by z tamnymi wjerami we Wałpornej nocy při wohenju rejowała. Tohodla sej tam skradźu doleći a – bu lepjena! Jako chłostanje dyrbi w běhu jednoho lěta wšě 7892 kuzłarske hrónčka z tołsteje knihi z hłowy wuknyć a dopokazać, zo je dobra wjera. Ale štowučinja dobru wjeru? Hromadźe ze swojim přećelom, rapakom Abraxasom, so na dyrdomdej zwaži, wuknje pilnje wšě hrónčka a pyta za wotmołwu na prašenje …

  Mała wjera je lóštny a žortny swójbny film, połny šarmantnych pryzlow a kuzłarsko-magiskich wokomikow. Wuběrni hłowni hrajerjo a bajkojte wuhotowanje skulojća filmowe dožiwjenje.

  Die kleine Hexe ist ein lustiger und witziger Familienfilm, voller charmanter Streiche und zauberhaft-magischer Augenblicke. Hervorragende Hauptdarsteller und eine märchenhafte Gestaltung runden das Filmerlebnis ab.

  Mała wjera *** serbska synchro *** Trailer 2022

 • Ptači časnik • plakat

  Ptači časnik • plakat

  Janina Krygarjowa
  10,00 €
  inkl. 19% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Za słuchopisak BOOkii

  Je to škórc, kokula abo sknadź, kiž tam woła?Z pomocu ptačeho časnika a barbnych wobrazow zeznaja dźěći 18 ptačich portretow.

  Zabawu wobradźa BOOKii-pisak:

  Pytanska hra - Namakaj pytaneho ptačka.

  Hra z pokiwami - Kotry ptačk je pytany?

  "Prawje abo wopak": Słuchaj dokładnje a rozsudź potom, hač je wuprajenje prawe abo wopačne.

 • CD  Měrćin Weclich  •  klawěr & brewěr

  CD Měrćin Weclich • klawěr & brewěr

  14,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Měrćin Weclich předstaja nam z tutej CDju swój brewěr; wuběr spěwow a baladow poslednich třiceći lět swojeho tworjenja. Brewěr wopřijima znate a woblubowane title, kotrež wšelakorosć zabawneho hudźbneho žanra we wšej pisanosći špiheluja. Nastał je tak portret mnohostronskeho spěwarja-komponista, kiž zamóže swój publikum tež dźensa hišće wot młodeje hač do stareje generacije pohnuwać a zahorić.

  Na rozpołoženym leporelu k CDji su pokazki na fotowe instalacije Maćija Bulanka k wuzwolenym spěwam, kiž móže sej zajimc z pomocu QR-koda na šmóratku wobhladać.

  Auf vorliegender CD stellt uns Měrćin Weclich sein Brevier vor; eine Auswahl von Liedern und Balladen der letzten dreißig Jahre seines Schaffens. Das Brevier beinhaltet bekannte und beliebte Titel, welche die Vielfalt populärer Musik in den verschiedensten Klangfarben spiegeln. Entstanden ist so das Porträt eines Komponisten und Sängers, der es auch heute noch versteht, Alt und Jung zu berühren und zu begeistern.

  Auf dem Leporello zur CD finden sich zu ausgewählten Songs QR-Codes, mit Hilfe derer man zu Fotoinstallationen von Maćij Bulank gelangt.

 • Stary Šymko • e-book

  Stary Šymko • e-book

  Jan Skala
  5,99 €
  inkl. 7% wobr. dawka

  „Do tutoho ćicheho raja wali so před lětdźesatkami modernizm železnicow, mašinow, milinowych zawodow, brunicowych podkopkow, parnych cyhelnicow kaž helski djas, kiž we wysokich wuhenjach wustorči swoje pazory k njebju, kiž ze swojimi polypowymi rukami kolijow wobjima cyłu holu a ze swojeje wohniweje a žehliweje tlamy dycha jěd do serbskich wsow.“ W swojim powědančku „Stary Šymko“ rysuje Jan Skala wosud bura z Lubuša, kiž so wobara swój statok a swoju pódu na briketownju „Erika“ předać, ale naposledk w boju z njej podleži. Nimo twórby, w kotrejž so Skala na wobrazliwe wašnje z industrializaciju a ze spočatkami wudobywanja brunicy w srjedźnej Łužicy rozestaji, wobsahuje zběrka dalšu prozu a basnje, wotbłyšćowace jeho lubosć k domiznje a bój wo zdźerženje eksistency Serbow.

 • Wroblik Frido a jeho přećeljo • Słuchokniha

  Wroblik Frido a jeho přećeljo • Słuchokniha

  10,00 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  „Na zelenej łuce rosće štom.“ Takle započina so kóžda stawiznička noweje hornjoserbskeje słuchoknihi. Čłowjek njeby wěrił, što móže so na tajkim štomje, mjez jeho korjenjemi a na łuce pod nim wšo stać! Myška wuknje płuwać, žabka wojuje wo pokal „Spěšna nóžka“ a jěžik nochce a nochce spinkać. Wot 4 lět

  Wumoluj wroblika Frida a jeho přećelow! Ze zabawnymi barbnymi ilustracijemi Güntera Wongla słušeja »Wroblik-Frido-knihi« mjeztym k bestselleram serbskeje dźěćaceje literatury. Jako přidawk ke kniham předelži wumolowanski zešiwk, w kotrymž móža dźěći wroblika a jeho přećelow wumolować. wumolowanski zešiwk skazać

Zymske prózdniny – čas za čitanje

 

Aktualne informacije

Maće lóšt na čerstwu literaturu? Paternoster 9 předleži
Maće lóšt na čerstwu literaturu? Paternoster 9 předleži

Kóžde druhe lěto přewjedujetej Ludowe nakładnistwo Domowina a Załožba za serbski lud literarne wubědźowanje za serbski pisacy dorost. Wuběr zapodatych twórbow so w rjedźe Paternoster wozjewi. Dźewjate wudaće wobsahuje twórby mytowanych wobdźělnicow a wobdźělnikow wubědźowanja 2019.

dalše informacije»
Prěnja serbska prozowa zběrka Benedikta Dyrlicha wušła
Prěnja serbska prozowa zběrka Benedikta Dyrlicha wušła

Basnik Benedikt Dyrlich je přez lěta literarneho a publicistiskeho tworjenja stajnje tež krótku powědacu prozu spisał a zdźěla w swojich basniskich zběrkach, zdźěla w antologijach wozjewił. Tale jeho prěnja serbska ryzy prozowa zběrka z titlom „Na motawych mjezach“ skići nětko literaturu lubowacym zjaty dohlad do jeho pěšeje rěče z pjeć lětdźesatkow.

dalše informacije»
Wupisanje dźěłoweho městna w LND
Wupisanje dźěłoweho městna w LND

Dźěłaš rady z ludźimi? Horiš so za serbsku literaturu a serbske knihi? Maš předawanski talent?

 Ludowe nakładnistwo Domowina pyta k 1. februarej 2023

 sobudźěłaćerja we wotrjedźe rozšěrjenje (m/ž/d)

(za wonkownu słužbu a za Smolerjec kniharnju)

Kotre nadawki na tebje čakaja?

 • zamołwitosć za rozšěrjenje knihow a dalšich wudaćow pola předawarjow, w předawanišćach kaž tež na zarjadowanjach w Hornjej Łužicy
 • wobkedźbowanje wuwića na wikach a zwěsćenje potrjeby čitarstwa
 • sobudźěło při poradźowanju kupcow a předawanju kaž tež dalšich nadawkow w Smolerjec kniharni
 • sobudźěło při wudawaćelskim planowanju
dalše informacije»
Wroblik Frido – dźěćacy bestseller z nowej hodownej stawiznu
Wroblik Frido – dźěćacy bestseller z nowej hodownej stawiznu

Z pjera spisowaćelki Jěwy-Marje Čornakec je w LND dalša „Wroblik Frido-stawizna“ wušła, kiž wudospołnja serbski dźěćacy bestseller-rjad za čitarjow wot 4 lět. Po tym zo su so přećeljo mjez druhim hižo na ptači kwas, jutry a kermušu hotowali, wjesela so nětko na hody .

 

dalše informacije»
Nowy konjacy roman Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje za młodych čitarjow
Nowy konjacy roman Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje za młodych čitarjow

Konjacy klub wokoło přećelkow Anje, Paule a Milenki je zaso po puću – dźakowano nowemu romanej Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje za čitarjow wot 10 lět. Runje w LND wušła kniha „Chaos w konjencu“ wjedźe woblubowany prěni dźěl „Za wšě pady přećelki“ nětko na dyrdomdejske wašnje dale.

dalše informacije»