Naše nowostki

 • Łužica – Łužyca – Lausitz 2022

  Łužica – Łužyca – Lausitz 2022

  15,00 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Wot wudaća za lěto 2022 spožča znaty serbski fotograf Maćij Bulank ze swojimi fascinowacymi wobrazami trojorěčnemu kalendrej wosebity raz. Bulank je jako fotograf jara wuspěšny, hakle loni je wobrazowy zwjazk „Jutry doma. Osterreiten“ wozjewił. Do toho bě z knihomaj „Prjedy hač woteńdźeš. Bevor du gehst“ wo Serbowkach, kiž hišće wšědnje swoju drastu noša, a „Pola katolskich Serbow“ wjele připóznaća žnjał. W swojej nasćěnowej protyce nětk prezentuje přewažnje krajinowe wobrazy wo Hornjej, Delnjej a srjedźnej Łužicy. Na někotrych łopjenach so tež ta abo tama krasna cyrkej jewi, kotrychž je we Łužicy mnoho, wšako stej Serbstwo a křesćanska wěra kruće ze sobu zwjazanej. Tež brilantne detailowe wobrazy z cyrkwjow debja protyku.

  Protyka ma nowy format.

 • Obersorbisch im Selbststudium / Hornjoserbšćina za samostudij

  Obersorbisch im Selbststudium / Hornjoserbšćina za samostudij

  24,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  Tutón rěčny kurs je mysleny za zajimcow, kotřiž chcedźa hornjoserbšćinu w samostudiju nawuknyć. We 48 lekcijach sposrědkuja so systematiske znajomosće hornjoserbšćiny. Ćežišćo je při tym gramatika. K wučbnemu materialej słušeja tež serbsko-němski a němsko-serbski zapis słowow, rozłušćenske teksty k lekcijam, krótki gramatiski přehlad kaž tež CD z wubranymi zwučowanjemi a tekstami.
 • Die Oberlausitz im Zweiten Weltkrieg

  Die Oberlausitz im Zweiten Weltkrieg

  Michael Richter

  regularna płaćizna: 60,00 €

  subskripciska płaćizna: 49,90 €

  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Die Geschichte des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs in der Oberlausitz ist bisher noch nicht in einer Gesamtdarstellung untersucht worden. Dabei war die Region 1945 einer der bedeutendsten Kriegsschauplätze. Die zweibändige detaillierte Quellenstudie von Michael Richter füllt diese Lücke und nimmt dabei sowohl die regionale als auch die wendische/sorbische Perspektive über die damaligen Bedingungen und Geschehnisse in der Oberlausitz ein. Beleuchtet wird ein breites Themenspektrum mit zahlreichen Einzelbeispielen aus den Kreisen Bautzen, Kamenz, Löbau, Hoyerswerda und Rothenburg: von den regionalen Strukturen und Entscheidungsträgern der NSDAP über das Verhältnis der Wenden/Sorben zu den Machthabern, vom Umgang mit Juden, Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen über Kriegswirtschaft und Kriegsverlauf in der Lausitz in den letzten Monaten des Jahres 1945 bis zur Besetzung durch die Rote Armee und der beginnenden Entnazifizierung nach Kriegsende.

  Nicht auf Lager

 • Kak su wroblik Frido a jeho přećeljo sroki pjekli

  Kak su wroblik Frido a jeho přećeljo sroki pjekli

  6,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Wulke wjeselo knježi pola wroblika Frida a jeho přećelow. Ptači kwas so bliži, kiž chcedźa zhromadnje woswjećić. Wjesele planuja pisany swjedźeń. Tola što to, naraz kłapa škórc wo durje, kiž je braška hawrona a sroki. Cyle zrudźeny přećelam zdźěli, zo je ptači kwas wohroženy. Pjekar je schorjeł a braška nima nikoho, kiž by sróče pječwa napjec móhł. Wroblik Frido wě sej rady a namjetuje myšku jako wuběrnu pjekarku. Zašłe lěto je słódne sroki přećelam napjekła. Sama pak myška Pip-pip wulke mnóstwo sróčich pječwow w jednej nocy napjec njemóže. Tuž wroblik, jěžik a žabka sobu zapřimnu. Zhromadnje wobstaraja wšě přidawki, naměšeja wulku šklu ćěsta a dadźa so do pječenja. Hač pak so jim poradźi wšě sroki k ptačemu kwasej napjec? A hač móžetaj hawron a sroka swój ptači kwas woswjećić?

  wot 4 lět

 • Moje najlubše powědančka wo zwěrjatach

  Moje najlubše powědančka wo zwěrjatach

  9,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Kokoška Hana, barik Bruno, kóčka Minka a psyk Móras kaž tež šlink Beno a kačka Zuza su wšitko zwěrjata, kotrež rady něšto dožiwja. Hana rady čita, štož so tamnym kokošam na dworje spočatnje scyła njelubi. Barik Bruno twari sebi nowy domčk, dokelž nochce wjac w ćmowej prózdnjeńcy bydlić. Ale štó z nim hišće zaćehnje? A što tamne zwěrjata takle wšitko činja? To zhonja najmłódši w 12 krótkich powědančkach kołowokoło zwěrjatow. W srjedźišću tutych stejitej temje přećelstwo a mjezsobna pomoc. Knižka je přezcyłnje wot Antje Flad barbnje ilustrowana.

  wot 2 lět

Serbske stawizny

 

Aktualne informacije

Nowa nasćěnowa protyka ꟷ z fotografijemi Maćija Bulanka
Nowa nasćěnowa protyka ꟷ z fotografijemi Maćija Bulanka

Pod titulom Łužica – Łužyca – Lausitz je w nowym formaće wušoł dalši lětnik woblubowaneje nasćěnoweje protyki LND. Wot wudaća za lěto 2022 spožča znaty serbski fotograf Maćij Bulank ze swojimi fascinowacymi wobrazami trojorěčnemu kalendrej wosebity raz.

dalše informacije»
Wirtuelne knižne předstajenje z Benediktom Dyrlichom
Wirtuelne knižne předstajenje z Benediktom Dyrlichom

Po tym zo bě w lěće 2018 prěni dźěl awtobiografiskeje twórby Benedikta Dyrlicha wušoł, předleži nětko pod titlom „Doma we wućekach 2‟ druhi zwjazk. W nim rysuje awtor w třoch kapitlach mězniki a etapy po přewróće. Prěni wopřijima lěta 1990 do 1995, w kotrychž bě Dyrlich zapósłanc Sakskeho krajneho sejma jako čłon SPD-frakcije. Druhi wopisuje dobu, w kotrejž skutkowaše jako šefredaktor Serbskich Nowin. Třeći je wěnowany časej po ćežkim njezbožu w lěću 2009, kotrež jeho njejapcy z powołanskeho žiwjenja torhny.

Wirtuelne knižne předstajenje

27. 05. 2021, 19.00 hodź.

Tu móžeće so na čitanje přizjewić

dalše informacije»
Wučbnica „Hornjoserbšćina za samostudij” zaso na předań
Wučbnica „Hornjoserbšćina za samostudij” zaso na předań

W 4. nakładźe předleži znowa w lěće 2000 wot Jany Šołćineje a Edwarda Wornarja wudata wučbnica „Obersorbisch im Selbststudium/Hornjoserbšćina za samostudij“.

Wučbny material je za zajimcow, kotřiž chcedźa w samostudiju hornjoserbsku rěč nawuknyć a su wysoko motiwowani. Kurs wobsteji z lekcijow, w kotrychž so wuknjacemu systematisce znajomosće hornjoserbšćiny posrědkuja, při čimž steja gramatiske problemy w srjedźišću.

dalše informacije»
Z nowej »Wroblik Frido-knihu« ptači kwas woswjećić
Z nowej »Wroblik Frido-knihu« ptači kwas woswjećić

Wroblik Frido a jeho přećeljo su zaso po puću – w nowej ptačokwasnej stawiznje spisowaćelki Jěwy-Marje Čornakec, kiž swój wuspěšny rjad z tym dale wjedźe. »Kak su wroblik Frido a jeho přećeljo sroki pjekli« rěka najnowša kniha z LND, kiž hižo cyłe lěto na rjany zymski nałožk přihotuje.

dalše informacije»
Powědančka wo zwěrjatach za najmłódšich znowa wušli
Powědančka wo zwěrjatach za najmłódšich znowa wušli

Za młodych serbskich staršich a jich najmłódšich pjerachow je w LND nětko dalši nakład dawno wupředateje knižki z twjerdeho papjerca „Moje najlubše powědančka wo zwěrjatach“ wušoł. Dwanaće krótkich powědančkow, spisane wot Christy Kempter, je Jadwiga Wejšina, dołholětna WITAJ-pěstowarka do hornjoserbšćiny přełožiła.

dalše informacije»