Naše nowostki

 • Poetik der Metamorphose • E-Book

  Poetik der Metamorphose • E-Book

  Koschmal, Walter
  18,99 €
  inkl. 7% wobr. dawka

  Mit Róža Domašcyna (*1951) finden sich die sorbische und deutsche Poesie auf einer neuen, höchst innovativen Entwicklungsstufe wieder. Die Abkehr von bisherigen Schreibweisen ist radikal. Dabei unterliegen die Gedichte Róža Domašcynas einer unaufhörlichen Wandlung. Das gilt auch für die Lautklänge. Das neue Wortall der Dichterin desorientiert und destabilisiert. Darin ist es zutiefst Ausdruck unserer Gegenwart. Die energiegeladene poetische Zeichenwelt wird zum Quell fortdauernder Kreativität und unabschließbarer, zumal weiblicher Metamorphosen.

 • Stop a stup

  Stop a stup

  16,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Pozastań a zastup do tuteje wosebiteje knihi, luba čitarka, luby čitarjo! Krótki čas jenož traje sněženkowe flockdownkino, pišpota w šlewjerju Hamorskeje milinarnje holanska fata morgana a pyta Julija swojeho nanka, rumpodicha na hodownych wikach. Awtorka tute wokomiki kedźbliwje zapopadnje. Wjedźe će do lubozneje krajiny pod Čornobohom a do wjelewěžateho Budyšina, rozmysluje wo dźiwnosćach serbskeje rěče a česćuje basnikow a wuměłče a rjekow wšědneho dnja.

 • Stop a stup • e-book

  Stop a stup • e-book

  12,99 €
  inkl. 7% wobr. dawka

  Pozastań a zastup do tuteje wosebiteje knihi, luba čitarka, luby čitarjo! Krótki čas jenož traje sněženkowe flockdownkino, pišpota w šlewjerju Hamorskeje milinarnje holanska fata morgana a pyta Julija swojeho nanka, rumpodicha na hodownych wikach. Awtorka tute wokomiki kedźbliwje zapopadnje. Wjedźe će do lubozneje krajiny pod Čornobohom a do wjelewěžateho Budyšina, rozmysluje wo dźiwnosćach serbskeje rěče a česćuje basnikow a wuměłče a rjekow wšědneho dnja.

 • Łužica – Łužyca – Lausitz 2022

  Łužica – Łužyca – Lausitz 2022

  15,00 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Wot wudaća za lěto 2022 spožča znaty serbski fotograf Maćij Bulank ze swojimi fascinowacymi wobrazami trojorěčnemu kalendrej wosebity raz. Bulank je jako fotograf jara wuspěšny, hakle loni je wobrazowy zwjazk „Jutry doma. Osterreiten“ wozjewił. Do toho bě z knihomaj „Prjedy hač woteńdźeš. Bevor du gehst“ wo Serbowkach, kiž hišće wšědnje swoju drastu noša, a „Pola katolskich Serbow“ wjele připóznaća žnjał. W swojej nasćěnowej protyce nětk prezentuje přewažnje krajinowe wobrazy wo Hornjej, Delnjej a srjedźnej Łužicy. Na někotrych łopjenach so tež ta abo tama krasna cyrkej jewi, kotrychž je we Łužicy mnoho, wšako stej Serbstwo a křesćanska wěra kruće ze sobu zwjazanej. Tež brilantne detailowe wobrazy z cyrkwjow debja protyku.

  Protyka ma nowy format.

 • Lutk - Słownick za lětniki 1 - 4

  Lutk - Słownick za lětniki 1 - 4

  12,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Das WITAJ-Sprachzentrum hat mit dem Titel Lutk – słownick za lětniki 1-4 ein neues Nachschlagewerk für den bilingualen WITAJ-Unterricht herausgegeben. Es handelt sich um ein einsprachig niedersorbisches Wörterverzeichnis für das Lernen im Fach Sorbisch/Wendisch an Grundschulen, besonders bei gleichzeitiger Verwendung der Lutk-Lehrmaterialien. Es kann aber auch als Hilfsmittel im weiteren bilingualen Unterricht eingesetzt werden, wie zum Beispiel in den Fächern Sachunterricht und Mathematik. Es enthält den Wortschatz der Lehrwerke Lutk und Wěcna wěda (Sachunterricht), sowie der Bildkärtchen Narska liška. Der erste Wörterbuchteil bietet für die Jahrgänge 1 und 2 etwa 1.100 Grundvokabeln und dazu beinahe 200 Bildchen, welche die Schülerinnen und Schüler bereits aus der Fibel kennen.

Wobrazowe a wuměłstwowe zwjazki

 

Aktualne informacije

Powědki, miniatury a eseje Měrany Cušcyneje wušli
Powědki, miniatury a eseje Měrany Cušcyneje wušli

W LND je prěnja prozowa zběrka Měrany Cušcyneje z titulom „Stop a stup“ wušła. Kniha wobsahuje nowe a někotre hižo wozjewjene powědki, miniatury a eseje. Awtorka wjedźe čitarja do nimale pozabyteje krajiny pod Čornobohom a do wjelewěžateho Budyšina, rozmysluje wo dźiwnosćach serbskeje rěče a hódnoći dźěło basnikow a wuměłčow.

Knižna premjera

28.10. 2021, 19.00 hodź., Smolerjec kniharnja

Dalšej čitani:

27. 11. 2021, 14.30 hodź., Bukecy (wosadna žurla při farje Bukečanskeje wosady)

4. 12. 2021, 19.45 hodź., Putniska hospoda Chrósćicy

dalše informacije»
Sabina Žurowa předpołoži swoju prěnju dźěćacu knihu
Sabina Žurowa předpołoži swoju prěnju dźěćacu knihu

Zhubjena kniha mudrosće“ je titul runje wušłeje nowostki z pjera Pěskečanki Sabiny Žuroweje. Wona wobsahuje nimo napjateje stawizny wo princesnje Mirandźe, hornčerju Francu a holcy Anjuši tohorunja tekst a noty wosom spěwow. Tute móžeja sej čitarjo zdobom na připołoženej CD abo online naposkać. Prěni raz poskići LND wotwołanje hudźby z pomocu w knize wozjewjeneho linka a QR-Coda.

Knižna premjera

12.11.2021, 7.30 hodź., Serbska zakładna šula Ralbicy

dalše informacije»
Nawod, jeli BOOKii-słuchopisak raz nochce abo njefunguje
Nawod, jeli BOOKii-słuchopisak raz nochce abo njefunguje

Jeli BOOKii-pisak snano raz tak njecha a ničo so njewothrała, je aktualizowanje trěbne.

dalše informacije»
Zajimawostki z Minakała ─ Serbska protyka na lěto 2022 wušła
Zajimawostki z Minakała ─ Serbska protyka na lěto 2022 wušła

Dypkownje ze spočatkom nazymy dóńdźe najnowši lětnik Serbskeje protyki čitarjam do domu.

W klětušej protyce předstajimy wam wjesku sewjernje Budyšina – Minakał. Něhdy bě wjes srjedźišćo pobožnych Serbow a lětstotki pozdźišo sydło Centralneje serbskeje rěčneje šule. Dźensa witatej hród a přisłušacy park, kotrejž buštej w zašłymaj lětdźesatkomaj akribisce a lubosćiwje restawrowanej, wopytowarjow.


dalše informacije»
Monografija k lyrice Róže Domašcyneje w LND wušła
Monografija k lyrice Róže Domašcyneje w LND wušła

Klinčenju zynkow najznaćišeje serbskeje basnicy přitomnosće wěnuje so wědomostnik Walter Koschmal w předležacej monografiji „Poetik der Metamorphose“. Jako znajer serbsko-němskeje načasneje lyriki, přiwobroći so, po tym zo je so w knize »Der Dichter – Kito Lorenc – dazwischen« (2018) z jeho basnjerskim tworjenjom zaběrał, runje tak wobšěrnje tworjenju basnicy Róže Domašcyneje.

dalše informacije»