Naše nowostki

 • Bóže słowo na kuždy źeń 2019

  Bóže słowo na kuždy źeń 2019

  2,50 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  „Wšykno, což cyniśo ze słowami abo ze statkami, to cyńśo wšykno w mjenju Kněza Jezusa Kristusa a źěkujśo se Bogu Wóścu pśez njogo.” Z tym gronkom na nowe lěto zachopiju se Bóže słowa na kuždy źeń 2019, kótarež wujdu prědny raz w dolnoserbskej rěcy. Dnja 3. maja 1728 jo dał groba Nikolaus Ludwig von Zinzendorf und Pottendorf bratšojskej wósaźe pó wjacornej módlitwje prědny raz bibliske gronko za pśiducy źeń na drogu. Wón njejo mógał wěźeś, co z jogo myslicki raz se wuwija. Mjaztym su ochranojske gronka pó cełem swěśe znate a pśedlaže we wušej 50 rěcach.
 • Hura, prózdniny! • Słuchokniha

  Hura, prózdniny! • Słuchokniha

  12,00 €
  inkl. 19% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  Na Baltiskim morju wobkedźbuje Marko piratow, Lukaš a Maja zadobudźetaj so – štož je kruće zakazane – do stareje cyhelnicy, Jonas pomha mysterioznemu mužikej, kotryž ma tři woči a štyri ruki, a Roman a Hanka nawučitaj swojeho noweho, woheń pluwateho přećela Ignata lětać ... Što – to njewěriš? Njewěš da, zo je w prózdninach wšo a wšitko móžno? Słuchaj a daj so překwapić!
 • Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2019

  Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2019

  2,50 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  Smy žiwi w spěšnym času. Krótkopowěsće, sms-ki a twitter narunaja dołhe rěče a listy. Ochranowske hesła su krótke Bože powěsće, kotrež sćelu so wot lěta 1731 do swěta. Dawaja nam wšědny mały impuls. Hesło na lěto 2019 je tajki tekst nadźije za kóždy dźeń: „Pytaj měr a hoń za nim!“ Namołwu naš swět nuznje trjeba. Mamy přewjele konfliktow, kiž su přičina za namóc a wójnu. Měr so započina we nas, z małymi znamjenjemi a gestami. Na zbožo je ludźi po cyłym swěće, kiž spytaja na zło z dobrym reagować.
 • Serbska pratyja 2019

  Serbska pratyja 2019

  8,00 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  W lěśe 2014 jo swěśił Gołbin swój 600. jubilej. A něnt w nowej Pratyji ta sensacija: Jeje titelna wjas jo se južo ano 1400 prědny raz w pismje naspomnjeła – Pratyji źěk mógu Gołbinarje swój pśiducy jubilej skóro zasej wóswěśiś! Mimo togo zgónijośo w tom serbskem knigłowem kalendarju, ga změju w Dešnje dobru góźbu za swěźeń, co janšojski fiepel a Luboraska Sahara jo, chto jo póžedał pisanje pismika ó w dolnoserbskej rěcy, dla cogo w běłoruskem Minsku Annemarie-polku rejowali su, kak dłujko muske a žeńske w mósćańskej cerkwi roztyl sejźeli su ... a napšawdu wjele drugego zajmnego.
 • Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2019

  Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2019

  12,00 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  Historiski, jako pomnikškitany młyn w Radušu na titulnym wobrazu noweho wudaća nasćěnoweje protyki pozbudźuje čitarja so do kalendra zanurić. Na třiceći fascinowacych motiwow je znaty Kamjenski fotograf Wolfgang Wittchen zapopadnył.

Krabat

 

Aktualne informacije

Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2019 předleža
Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2019 předleža

Dźewjatnaty raz su lětsa w LND Ochranowske „Wšědne hesła” jako serbska kniha wušli. Wone su teksty nadźije a wobsahuja za kóždy dźeń krótke, jadriwe hrono ze Stareho zakonja a dalše z Noweho zakonja.

dalše informacije»
Słuchokniha „Hura, prózdniny!ʺ předleži
Słuchokniha „Hura, prózdniny!ʺ předleži

Za wšitkich, kiž nochcedźa jenož čitać, ale tež słuchać, je nětko słuchokniha „Hura, prózdniny!“ wušła. Štyri powědančka z njedawno wušłeho knižneho wudaća su so za předležacej CDiji wuzwolili. Stawizny pak so prosće njepředčitaja, ale wosebite zwuki a hudźba jednanje wobrubja. Tak nastanje swojorazna, putaca atmosfera.

dalše informacije»
Serbska protyka 2019 tu je!
Serbska protyka 2019 tu je!

Dypkownje ze započatkom nazymy dóńdźe najnowši lětnik Serbskeje protyki čitarjam do domu. W srjedźišću steji dalši króć wulkoměsto – a to samo w susodnym kraju ─ Praha.

Serbja maja na mnohe wašnje poćahi k złotemu, stowěžatemu městu. We wšelakich přinoškach so awtorojo temje wěnuja.

Knižna premjera

27.9., 19.30 hodź., Smolerjec kniharnja Budyšin

dalše informacije»
24. literarna kermuša Ludoweho nakładnistwa Domowina w Radworju
24. literarna kermuša Ludoweho nakładnistwa Domowina w Radworju

Pod hesłom »Hura, prózdniny!« přeprošuje Ludowe nakładnistwo Domowina wšitke swójby, dźědow a wowki

njedźelu, 30. septembra 2018, 15.30 hodź. na žurlu hosćenca „Meja“ w Radworju

a to na swoju tradicionalnu 24. literarnu kermušu! Hižo wot 15.00 hodź. poskića so přikuski a piće.

dalše informacije»
Čitanska turneja LND 10. 09. ─ 30. 09. 2018
Čitanska turneja LND 10. 09. ─ 30. 09. 2018

19.9., 19.00 hodź., rumnosć towarstwa „Stup dale z.t.” Drježdźany-Nowe Město (Čěska dróha/Böhmische Str. 27)

Benedikt Dyrlich čita z swojeje knihi „Doma we wućekach 1ʺ.

 20.9., 19.30 hodź., Wjesne towarstwo Nowa Wjeska (towarstwowy dom)

Benedikt Dyrlich čita z noweje knihi „Doma we wućekach 1ʺ.

Knižna premjera

21.9., 20.00 hodź., gmejnski zarjad Róžant

Wudawaćel Beno Budar a awtorojo předstaja antologiju „Zornjatka na pućuʺ.

dalše informacije»