Naše nowostki

 • Kirche – Sprache – Nation

  Kirche – Sprache – Nation

  Pollack, Friedrich
  29,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  Zu Beginn des 16. Jahrhunderts erfasste die Reformation weite Teile der Lausitz und läutete eine neue Epoche ein. Namentlich für die hier lebenden Sorben ging die Einführung des neuen Glaubens mit einem tiefgreifenden sozialen und kulturellen Wandel einher, der sich in der Ausbildung einer sorbischen Schriftsprache und Literatur sowie einer zunehmenden sozialen Differenzierung der sorbischen Bevölkerung äußerte. Maßgeblich verkörpert wurde diese Entwicklung von der sorbischen Geistlichkeit, die sich im Verlauf der Frühen Neuzeit zu einem wichtigen Schrittmacher der sorbischen Geschichte entwickelte.
 • Mała Sněženka 2 • Słuchohra z hudźbu a spěwami

  Mała Sněženka 2 • Słuchohra z hudźbu a spěwami

  11,90 €
  inkl. 19% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  Po swojim prěnim wulěće pućuje mała Sněženka nětko dale přez zymski počas. Dožiwi patoržicu hodowne wobradźenje a dalše zymske wjesela kaž lodohokej a sankowanje po zasněženej krajinje. Při tym zeznaje nowych přećelow, tola tež staroznataj towaršej Měsačk a Wětřik mału Sněžeku zaso swěru přewodźataj. Wjeršk dožiwjenjow pak je za nju silwester, swjedźeń, na kotrymž ludźo po wšej zemi so rozraduja a z wulkim praskotom a juskanjom Nowe lěto přiwitaja.
 • Warimy z Tomašom

  Warimy z Tomašom

  Lukaš, Tomaš
  14,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  Chto njeby kśěł kaž pšawy kuchaŕ pjac a wariś? Chto njeby kśěł swójich lubych abo pśijaśelow pśechwataś ze słodnym menijom? Warjeńske knigły »Warimy z Tomašom« pśepšosyju źiśi wót wósym lět na dyrdakojstwo do kuchnje. Wer möchte nicht wie ein richtiger Profi-Koch backen und kochen können? Oder seine Lieben mit leckeren Rezepten überraschen? Das vorliegende Kochbuch lädt Kinder ab 8 Jahre zum Abenteuer in die Küche ein. 55 Rezepte in 5 Kapiteln finden sich in diesem Buch: Vorspeisen und Beilagen, Hauptgerichte, Nachspeisen, Gebäck und Kuchen, Getränke. Auf einfache Art und vielen Fotos beschreibt und zeigt Tomaš Lukaš Schritt für Schritt, wie alles vorbereitet wird, gekocht, gebraten und gebacken. Mit Verzeichnissen der Speisen und Zutaten, des Küchengeschirrs und einem Kleinem Wortschatz der Kochkunst, alle drei Sorbisch-Deutsch und Deutsch-Sorbisch. Durch die praktische Spiralbindung lässt sich das Buch hinstellen.
 • Leben im Zwiespalt 1

  Leben im Zwiespalt 1

  19,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  Benedikt Dyrlich, aufgewachsen in der sorbisch-katholischen Oberlausitz, ist ein kantiger Typ, der schon als junger Mann stets und ständig aneckte. 1964 verließ er den gängigen Werdegang eines DDR-Schülers und kam an das Bischöfliche Vorseminar in Schöneiche bei Berlin. Er sollte Priester werden. Aber Geistlicher wurde er nicht, stattdessen Literat, Theaterdramaturg, Politiker, Chefredakteur – ein Mensch der Worte und der Tat, ein Patriot, der Widerspruch nicht scheute, wenn ihm etwas gegen den Strich ging, der aber auch Zugeständnisse machen musste, wenn er Gefahr lief, seine Zukunft aufs Spiel zu setzen.
 • Golo a Logo • Nětko je Abezinka fuk

  Golo a Logo • Nětko je Abezinka fuk

  12,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  Golo a Logo, hólcaj wosmeho lětnika, staj we wsy jako detektiwaj znataj. Njebojaznje a z kriminalistiskim nosom wuslědźitaj, hdźe su złoćane kumštne zuby wowki Abezinki wostali a štó je blisku holu z čaporom zanjerodźił. Jako pak so nadobo cyła wowka zhubi, mataj młodaj wuskušowarjej hišće komplikowaniši pad rozrisać. Wšako dźe wo žiwjenje abo smjerć! Stawizna „Golo a Logo“, kotraž je serbsce prěni raz lěta 1990 wušła, njeje swój powabk do dźensnišeho zhubiła. W swojim pokročowanju Jurij Koch nětko dopokaza, zo staj hólcaj-detektiwaj woprawdźe wšěm nadawkam zrosćenaj.

Serbska Łužica

 

Aktualne informacije

Kolektiwnobiografiske přepytowanje serbskich protestantiskich duchownych wušło
Kolektiwnobiografiske přepytowanje serbskich protestantiskich duchownych wušło

Spočatk 16. lětstotka zahaji reformacija w dalokich dźělach Łužicy nowu dobu. Tež za tu bydlacych Serbow woznamjenješe zawjedźenje noweje wěry hłuboko sahacu socialnu a kulturnu změnu, kotraž so w nastaću spisowneje rěče a literatury kaž tež w přiběracym socialnym diferencowanju wotbłyšćowaše. Wot tutoho wuwića bě předewšem serbske duchownstwo potrjechene, kotrež sta so w běhu Zažneho nowowěka z wažnym pućrubarjom serbskich stawiznow.

Knižna premjera we wobłuku 52. Lessingowych dnjow w Kamjencu

13. 02. 2019, 19.00 hodź., Lessingowy muzej (Röhrmeisterhaus) Kamjenc

dalše informacije»
Prěni dźěl awtobiografije Benedikta Dyrlicha nětko tež němsce
Prěni dźěl awtobiografije Benedikta Dyrlicha nětko tež němsce

Njedawno w serbskej rěči wušła kniha Benedikta Dyrlicha „Doma we wućekach 1ʺ nětko tež w němskej rěči předleži. Titul němskeho wudaća je „Leben im Zwiespalt 1ʺ. Awtor je do njeho někotre dalše časowe dokumenty přiwzał.

Knižna premjera

26. 02. 2019, 19.00 hodź., Literarny dom wila Augustin Drježdźany (Antonowa dróha 1)

dalše informacije»
Křesćan Krawc rysuje w nowej knize žiwy wobraz Serbstwa
Křesćan Krawc rysuje w nowej knize žiwy wobraz Serbstwa

Dopomnjenki na wosebite dožiwjenja, z nimi zwisowace začuća a mysle ludźi z našeje srjedźizny je Křesćan Krawc, z mikrofonom po Łužicy hanjejo, zapopadnył a napisał do noweje knihi z titlom „Sej statok stajili“. Krawc wě, kak z ludźimi rěčeć, a zamóže literaturu tworić, kiž puta. Na zakładźe wuprajenjow portretowanych wosobow wšelakich generacijow je nastała zajimawa a zabawna kniha.

dalše informacije»
Što je rěč bjez literatury?
Što je rěč bjez literatury?

Přeprošujemy na 1. koło literarnych dźěłarničkow, kotrež nawjedujetaj wot lěta 2019 Lubina a Dušan Hajduk-Veljković. Dźěłarnički wotměja so dwójce wob lěto a změja kóžde lěto wěste ćežišćo.

Prěnja cyłodnjowska dźěłarnička z temu krótka proza budźe sobotu, 23. měrca w Budyšinje.

Přizjewće so hač do 31. januara 2019 a budźće pódla, hdyž so nowa serbska literatura pječe!

Literarne dźěłarnički wuhotuje Załožba za serbski lud z podpěru Ludoweho nakładnistwa Domowina tzwr a Zwjazka serbskich wuměłcow z. t.

dalše informacije»
App „Dolna Łužyca spiwa“ wujšła
App „Dolna Łužyca spiwa“ wujšła

Lěc na schadowance, kulturnem swěźenju abo domowinskem wjacoru – pśi młogich góźbach co se luźam spiwaś. Ale pśecej njejo spiwnik k rukoma, za to pak ma pśisamem kuždy smartphone abo tablet-pc pśi sebje. Něnt su 94 dolnoserbskich a 12 slěpjańskich spiwow w nowej app „Dolna Łužyca spiwa“ wujšli. Z njeju změjoš spěšnje žycony spiw na wobrazowce, gaž něchten spontanje „Błotka lube“ abo „Sławkojc mama njewě …“ zaspiwajo.

dalše informacije»