Naše nowosći

 • Zgubjone źiśetko

  Zgubjone źiśetko

  9,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Kito a Susi stej tužnej: Skóro su gódy a źiśetko jo pšec! Ale chto jo wina? Snaź teke wónej? Kito a Susi źotej źiśetko pytat. Ducy zmakajotej lutka, plona, pśezpołdnicu, błudnikowu a wódnego muža. Wóni wšykne jima pomagaju. Pśi tom musytej Kito a Susi wšake nadawki rozwězaś. Móžotej dopokazaś, až cłowjeki njejsu špatne, aby źiśetko slědk pśišło? Knigły maju wušej togo serbsko-nimski »špikowański cedlik« za wšykne cytajuce źiśi a jich starjejšych.

  wót 6 lět

  Bald ist Weihnachten, aber das Christkind ist verschwunden! Sind vielleicht auch Kito und Susi daran schuld? Auf der Suche nach ihm treffen die beiden fünf sorbische Sagenfiguren, die ihnen helfen. So manche Aufgabe müssen Kito und Susi dabei erfüllen. Können sie beweisen, dass die Menschen nicht schlecht sind, damit das Christkind wieder zurückkommt? Mit sorbisch-deutschen Spickzetteln

 • Wie ein Mittelpunkt entsteht

  Wie ein Mittelpunkt entsteht

  24,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Der zwölfte Band der Reihe »Die sorbische Bibliothek« ist die erste Anthologie der Edition. Sie enthält Prosastücke, die allesamt nach 1990 entstanden sind, überwiegend deutsche Autorfassungen. Unter den neun Erstveröffentlichungen finden sich Jurij Brězans »Brief an meine Enkel« in der Übersetzung der Herausgeberin Maria Matschie sowie »Das Meilensteinpuzzle« von Kerstin Młynkec. Fragen nach dem Woher und dem Wohin, nach Verwundungen und Vorurteilen, nach Aufbruch und Ausblick sind zentrale Themen der 22 Erzählungen. Der Form nach vielfältig, eint sie die beständige Auseinandersetzung mit Herkunft, Identität und Wandel. Was bleibt, was wird sich verändern?

  Autorinnen und Autoren: Jurij Brězan, Benno Budar, Měrana Cušcyna, Róža Domašcyna, Benedikt Dyrlich, Dušan Hajduk-Veljković, Lubina Hajduk-Veljkovićowa, Jurij Koch, Kito Lorenc, Měrka Mětowa, Kerstin Młynkec, Christian Schneider, Dorothea Šołćina, Angela Stachowa

 • Serbska protyka 2024

  Serbska protyka 2024

  8,00 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  Za hłownu temu protyki lěta 2024 je so redakcija Serbskeje protyki za cyle wosebitu a z domiznu zwjazanu temu rozsudźiła – Jutry. Je to jedyn z najwobšěrnišich, wosebje štož přihoty nastupa, a zdobom jedyn z najrjeńšich našich nałožkow. Najwšelakoriše nastawki měli čitarjej tež wosebje to wotkryć, štož jednomu samomu při wopyće křižerjow na jutrownej njedźeli jako prěnje do mysli njepřińdźe: wobšěrne přihoty w konjencach a na statokach, organizacija koni, dźěła hospozow a wjele dalšich wažnych ćežišćow. Znajeće hižo historiske pozadki konjaceho gratu abo wěsće, kak je so křižerski grat do mórskeho muzeja dóstał? Runje tak nadeńdźeće w předležacej protyce wězo tež dalše literarne přinoški, hódančka a směški.
 • Serbska pratyja 2024

  Serbska pratyja 2024

  8,00 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  „W Zaspach se naspach.“ Pśi cytanju togo gronka mógał luź se mysliś, až jo wóstudno až tšach w titelnej jsy noweje Pratyje. Ale to njejo wěrno – cytajśo a woglědajśo se zaspicke pśinoski a bildki! W Pratyji za źiśi pśeraźijo wam Mara Winzer ze Zaspow, kak swóju šokoladu gótujo. W Pratyji za kśesćijanow cytaśo wó prědnej dolnoserbskej bibliji, ako jo se wudała 1824, ale njejo se biblija pomjeniła. A w nimskem źělu zgónijośo mjaz drugim wó genderowanju w dolnoserbšćinje a wó prědnej serbskej załožbje, wobstojecej wót 1789 do 1924. Dalšne temy: platoniska lubosć Wylema Šybarja, Miłoraz a strukturna změna, pśisud Mollerowych spiwaŕskich w běgu 450 lět, nimska wójnska baseń z lěta 1813 a jeje dolnoserbske pśebasnjenje 1913, konsekwence za nosenje Beatles-t-shirta na SRWŠ w lěśe 1969 a hyšći wjele wěcej. Lazowanje se lonujo za kuždego!
 • Mały Huzolak

  Mały Huzolak

  Theodor Storm
  12,95 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Mały Huzolak njemóže sej wusnyć. Prosy mać, zo by mału postołu tam a sem storkała. Tola wona hižo spi. Takle leži hólčec w swojim łóžku a tyka jednu nóžku kaž stołp dowysoka. Swoju mału košulku so sleče a přičini sej ju kaž płachćičku při palčiku. Cymplej košulki wozmje do rukow a póčnje z wobeju licow duć. Měsačk to widźo sćele swětłu pruhu, po kotrejž Huzolak ze jstwy wujědźe. Započina so rjana jězba, kiž wjedźe hólčeca přez městačko a lěs hač k hwězdam. Z ilustracijemi Ingeborg Meyer-Rey skulojći so klasikar, kiž je někotremužkuli z časa dźěćatstwa znaty.

Za wobraźenje ku gódam

 

Aktualne informacije

Zaspy titelna wjas w nowej Pratyji
Zaspy titelna wjas w nowej Pratyji

Nowa Pratyja jo dypkownje srjejź nazymskego mjaseca w LND wujšła. Jeje lětosna titelna wjas jo rodna wjas Kita Šwjele: Zaspy. Bóžko jo Serbska pratyja 2024 ta slědna, za kótaruž jo znaty fotograf Thomas Kläber wótmólował žywjenje w titelnej jsy. Dogromady jo to gótował we 28 našych jsach!

Premjera knigłow

30.11.2023, zeger 18.00, Pension a gósćeńc Frenzel

(Mała droga 1, 03044 Chóśebuz-Zaspy)

dalšne informacije»
Nowe knigły »Zgubjone źiśetko« ‒ rědny serbski dar ku gódam nic jano za Witaj-źiśi
Nowe knigły »Zgubjone źiśetko« ‒ rědny serbski dar ku gódam nic jano za Witaj-źiśi

Za źiśi wót 6 lět jo awtorka Ingrid Hustetowa něnto źiśece knigły »Zgubjone źiśetko« wózjawiła. Jo to z barwnymi ilustracijami Marlit Mosler rědny serbski dar ku gódam – nic jano za Witaj-źiśi.

Premjera knigłow

19.12.2023, zeger 9.30, zakładna šula Žylow „Lutki“ (Lutki-Grundschule Sielow)

dalšne informacije»
Aus der Smoler`schen Verlagsbuchhandlung
Aus der Smoler`schen Verlagsbuchhandlung

Vom 6. November 2023 haben wir für Sie geöffnet:von Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr.

dalšne informacije»
Was macht die sorbischen Sprachen besonders (komplex)? - Neue Studie erschienen
Was macht die sorbischen Sprachen besonders (komplex)? - Neue Studie erschienen

Als 71. Band der Reihe „Schriften des Sorbischen Instituts“ ist im Domowina-Verlag das von Thomas Menzel verfasste sprachwissenschaftliche Buch „Komplexität und soziolinguistische Typologie in den Flexionssystemen des Sorbischen“ erschienen.

dalšne informacije»
Grajkaś a licby wuknuś z nowymi BOOKii-knigłami
Grajkaś a licby wuknuś z nowymi BOOKii-knigłami

Rowno su wujšli nowe dolnoserbske knigły za BOOKii-pisak. Z nimi mógu małe źiśi dolnoserbske licby wuknuś. Ku kuždej licbje jo rowno telik zwěrjetow namólowanych a góle móžo je na wjelikich wobrazach pytaś a licyś.

dalšne informacije»