Naše nowosći

 • Wotkryj sej swoje ćěło! • za słuchopisak BOOKii

  Wotkryj sej swoje ćěło! • za słuchopisak BOOKii

  Sandra Noa, Claudia Kaiser, Martin Lickleder
  16,95 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Z nowej knihu „BOOKii – Wotkryj sej swoje ćěło!“ zhoni dźěćo wšitko wokoło ćěła a dóstanje wotmołwy na prašenja: Kak rosćemy? Su zuby kosće? Kak husto bije wutroba? Zwotkel ćěło wě, što ma činić? Za čo trjebamy woči a wuši? Na dwójnych a barbnje ilustrowanych stronach so tute rozłožuja. Z pomocu BOOKii-pisaka namakaja so dalše zajimawostki pod woknješkami. Přidatnje wabja hry najwšelakorišeho razu do słuchanja, slědźenja a wuhódanja. Starši ze swojimi dźěćimi njech pytaja za małej nopawu, kotraž so na kóždej stronje něhdźe chowa!

  wot 4 lět

 • Minderheit – Macht – Natur

  Minderheit – Macht – Natur

  29,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  An vielen Orten der Welt stellt sich heute die Frage nach den Rechten autochthoner Minderheiten auf Selbstverwaltung und Mitsprache. Die Verhandlungen darüber sind durchaus unterschiedlich. Doch – ob in der Lausitz, im italienischen Aostatal oder am Rio Negro in Brasilien – die entsprechenden Forderungen argumentieren häufig mit einem besonderen Verhältnis der jeweiligen Bevölkerungsgruppe zur Natur. Zwölf Essays aus verschiedenen Wissenschaftsgebieten beschäftigen sich mit Aspekten des Naturbezugs autochthoner Minderheiten und beleuchten unter anderem folgende Fragen: Welche Machtverhältnisse zeigen sich in den Siedlungsgebieten? Wer beansprucht wann und warum Naturbezüge von Minderheiten? Welche Rolle spielt Wissenschaft bei der Definition von Minderheiten und ihrem Umgang mit der Natur im jeweiligen Siedlungsraum?

 • Sonić – to tla z hrěchom njej’

  Sonić – to tla z hrěchom njej’

  Měrćin Weclich
  24,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Što maja spěw „Maći luba“, dźěćacy musical „Jandźel?“ a oratorij „Wětrnik a časy“ zhromadneho? Za wšěmi tutymi melodijemi chowa so Měrćin Weclich, wšudźe znaty serbski spěwar a komponist. W swojej awtobiografiji přeprosy wón čitarjow na pućowanje po swojim hudźbnym žiwjenju a prezentuje dopomnjenki a lóštne anekdoty ze swojeho wjace hač 50 lět trajaceho hudźbneho skutkowanja. Nimo wuběrnych fotow znateho serbskeho fotografa Maćija Bulanka wobsahuje kniha jako wosebitu chłóšćenku pokazki na krótke awdija a wideja k wuzwolenym předstajenjam, kotrež móže sebi čitar/ka z pomocu QR-coda na swojim šmóratku naposkać abo wobhladać.

 • Narska liška 4-6, źěłowe łopjena

  Narska liška 4-6, źěłowe łopjena

  Franc Juro Deuse, Maks Bagańc
  12,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Temy/Themen:

  Arbeitsblätter

  Wšykno wó nas/Alles über uns

  Wótběg dnja – Co cynimy/Tagesablauf – Was machen wir

  Pśedmjaty/Fächer

  Wu nas doma – śpa/Bei uns zu Hause – Zimmer

  Zežywjenje/Ernährung

  To raźi gótujomy/Das machen wir gern

  Naša domownja/Unsere Heimat

  Zwěrjeta/Tiere

 • Mój wulki wobrazowy słownik – Jězdźidła

  Mój wulki wobrazowy słownik – Jězdźidła

  9,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Hač na awtodróze, na twarnišću, na polu, w zamkarni abo na hrajkanišću – wšudźe trubi a kwiči, šwórči a bórči. Wšojedne dokal hladaš, někajke jězdźidło stajnje wuhladaš. Wšě maja swój nadawk. Traktor trjeba so za dźěła na polu a wohnjowa wobora hašenske jězdźidło, hdyž so pali. W měšće maš jězdźidła, kiž rumuja a na twarnišću hrjebaja, storkaja, nakładuja, hładkuja a toča wulke mašiny. Pohladajće do swěta jězdźidłow a nazhońće wjele wěcow kołowokoło brunčakow.

  wot 2 lět

prozniny – cas za cytanje

 

Aktualne informacije

Tagebücher Pfarrer Schwelas vollständig in deutscher Sprache erhältlich
Tagebücher Pfarrer Schwelas vollständig in deutscher Sprache erhältlich

Die persönlichen Aufzeichnungen von Bogumił Šwjela / Gotthold Schwela aus den Jahren 1897 bis 1945 sind eine einzigartige Quelle zum sorbisch-deutschen Alltag und Zeitgeschehen über ein halbes Jahrhundert. Vollständig in deutscher Sprache zugänglich gemacht hat sie die Archivwissenschaftlerin und Historikerin Dr. Annett Bresan. Als Schriften des Sorbischen Instituts sind diese jetzt unter dem Titel „Aus dem Alltag eines wendischen Pfarrers“ im Domowina-Verlag erschienen.

dalšne informacije»
Jill-Francis Ketlicojc powědki za dźěći předpołožiła
Jill-Francis Ketlicojc powědki za dźěći předpołožiła

To drje je nowum w serbskej dźěćacej literaturje! – Pod titulom „Zaječk hłupačk a druhe powědki“ předpołoži delnjoserbska awtorka Jill-Francis Ketlicojc swoje zabawne powědki nětko tež hornjoserbsce. Loni w delnjoserbšćinje wušłe, je tute Jan Měškank přełožił.

dalšne informacije»
Nowe knigły z Pettsonom a Findusom
Nowe knigły z Pettsonom a Findusom

Starki Pettson a kócor Findus stej pla źiśi wjelgin znatej a kradu woblubowanej. Šwedski spisowaśel Sven Nordqvist jo napisał cełu seriju wó nima. W dolnoserbskem pśełožku Madleny Norberg pśedlažy něnt druge jogo wulicowańko Findus a góńtwa za lišku“. Knigły za źiśi wót 4 lět su teke rědny dar do jatšownego gnězda.

dalšne informacije»
Z nowym wudaśim su lubawki Bogumiła Šwjele zas pśistupne
Z nowym wudaśim su lubawki Bogumiła Šwjele zas pśistupne

Serbske prepozicije su byli Šwjelowe lubawki, pśeto wóni su trjebne za rědne serbske grono. Zezběrane wob lětźasetki w serbskich jsach a zestajane do nastawka jo Šwjela je nejpjerwjej wózjawił w Časopisu Maćicy Serbskeje w lětoma 1933/34 a ned 1934 jo je wudał ze swójim nakładom w budyšyńskej Smolerojc śišćaŕni. Z pomocu reprintowego wudaśa móžomy něnt zas wuzbadaś wósebnosći našeje rěcy.

dalšne informacije»
Zasej póbitujomy ꟷ Duchowne kjarliže
Zasej póbitujomy ꟷ Duchowne kjarliže

Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi a Ludowe nakładnistwo Domowina stej se rozsuźiłej za wudaśe 2. nakłada dolnoserbskich spiwaŕskich z lěta 2007, za tym až su se slědne eksemplary w slědnem lěśe do corony pśedali. Něnt spiwaŕske zas pśedlaže, a to zawcasa k jatšam a k 300. serbskej namšy nowšego casa 24. apryla 2022 w Dešnje.

dalšne informacije»