Naše nowosći

 • Bóže słowo na kuždy źeń 2019

  Bóže słowo na kuždy źeń 2019

  2,50 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  „Wšykno, což cyniśo ze słowami abo ze statkami, to cyńśo wšykno w mjenju Kněza Jezusa Kristusa a źěkujśo se Bogu Wóścu pśez njogo.” Z tym gronkom na nowe lěto zachopiju se Bóže słowa na kuždy źeń 2019, kótarež wujdu prědny raz w dolnoserbskej rěcy. Dnja 3. maja 1728 jo dał groba Nikolaus Ludwig von Zinzendorf und Pottendorf bratšojskej wósaźe pó wjacornej módlitwje prědny raz bibliske gronko za pśiducy źeń na drogu. Wón njejo mógał wěźeś, co z jogo myslicki raz se wuwija. Mjaztym su ochranojske gronka pó cełem swěśe znate a pśedlaže we wušej 50 rěcach.
 • Hura, prózdniny! • Słuchokniha

  Hura, prózdniny! • Słuchokniha

  12,00 €
  inkl. 19% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  Na Baltiskim morju wobkedźbuje Marko piratow, Lukaš a Maja zadobudźetaj so – štož je kruće zakazane – do stareje cyhelnicy, Jonas pomha mysterioznemu mužikej, kotryž ma tři woči a štyri ruki, a Roman a Hanka nawučitaj swojeho noweho, woheń pluwateho přećela Ignata lětać ... Što – to njewěriš? Njewěš da, zo je w prózdninach wšo a wšitko móžno? Słuchaj a daj so překwapić!
 • Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2019

  Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2019

  2,50 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  Smy žiwi w spěšnym času. Krótkopowěsće, sms-ki a twitter narunaja dołhe rěče a listy. Ochranowske hesła su krótke Bože powěsće, kotrež sćelu so wot lěta 1731 do swěta. Dawaja nam wšědny mały impuls. Hesło na lěto 2019 je tajki tekst nadźije za kóždy dźeń: „Pytaj měr a hoń za nim!“ Namołwu naš swět nuznje trjeba. Mamy přewjele konfliktow, kiž su přičina za namóc a wójnu. Měr so započina we nas, z małymi znamjenjemi a gestami. Na zbožo je ludźi po cyłym swěće, kiž spytaja na zło z dobrym reagować.
 • Serbska pratyja 2019

  Serbska pratyja 2019

  8,00 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  W lěśe 2014 jo swěśił Gołbin swój 600. jubilej. A něnt w nowej Pratyji ta sensacija: Jeje titelna wjas jo se južo ano 1400 prědny raz w pismje naspomnjeła – Pratyji źěk mógu Gołbinarje swój pśiducy jubilej skóro zasej wóswěśiś! Mimo togo zgónijośo w tom serbskem knigłowem kalendarju, ga změju w Dešnje dobru góźbu za swěźeń, co janšojski fiepel a Luboraska Sahara jo, chto jo póžedał pisanje pismika ó w dolnoserbskej rěcy, dla cogo w běłoruskem Minsku Annemarie-polku rejowali su, kak dłujko muske a žeńske w mósćańskej cerkwi roztyl sejźeli su ... a napšawdu wjele drugego zajmnego.
 • Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2019

  Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2019

  12,00 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  Die fast 250 Jahre alte Buschmühle in Raddusch auf dem Titelbild der neuen Ausgabe des Wandkalenders zieht den Betrachter in ihren Bann. Der bekannte Kamenzer Fotograf Wolfgang Wittchen schaute fasziniert dem Holzpantoffelmacher in Burg und den Naundorfer Reetdachdeckern bei der Arbeit zu, besuchte Werben zur Fastnacht und den Cottbuser Weihnachtsmarkt. Wer es besinnlich mag, genießt die Teichlandschaft bei Peitz, den Sonnenuntergang über einem Preschener Spargelfeld, die Idylle auf einem Spreewaldgehöft bei Stradow und im Lübbenauer Schlosspark.

Krabat

 

Aktualne informacije

Bóže słowa na kuždy źeń prědny raz w dolnoserbskej rěcy
Bóže słowa na kuždy źeń prědny raz w dolnoserbskej rěcy

„Wšykno, což cyniśo ze słowami abo ze statkami, to cyńśo wšykno w mjenju Kněza Jezusa Kristusa a źěkujśo se Bogu Wóścu pśez njogo.” Z tym gronkom na nowe lěto zachopiju se Bóže słowa na kuždy źeń 2019, kótarež su lětosa prědny raz w Ludowem nakładnistwje Domowina w dolnoserbskej rěcy wujšli.

dalšne informacije»
Gołbin titelna wjas w nowej Pratyji!
Gołbin titelna wjas w nowej Pratyji!

Nowa Pratyja jo dypkownje srjejź nazymskego mjaseca w LND wujšła. Jeje redakcija ─ Horst Adam, Adelheid Dawmowa a Ingrid Hustetowa ─ jo zestajiła na 60 pśinoskow wót pśisamem 40 awtorkow a awtorow, tak až mógu se cytarki a cytarje wjaseliś na wótměnjatu lekturu, kótaraž póbitujo wjele k pśemyslowanju a smjejkotanju. W lěśe 2014 jo swěśił Gołbin swój 600. jubilej.

Premjera Serbskeje pratyje 2019

srjodu, 10. oktobra 2018, zeger 19.00 w Gołbinje (Dorfgemeinschaftshaus)

dalšne informacije»
Prědny źěl awtobiografiskeje twórby Benedikta Dyrlicha wujšeł
Prědny źěl awtobiografiskeje twórby Benedikta Dyrlicha wujšeł

Pód titlom “Doma we wućekach” jo wujšeł w Ludowem nakładnistwje Domowina prědny źěl awtobiografiskeje twórby basnikarja a spisowaśela Benedikta Dyrlicha, kenž se póśěgujo na lěta mjazy 1964 a 1989.

dalšne informacije»
 Wuběrk proze a basnjow Jana Skale pśedlažy
Wuběrk proze a basnjow Jana Skale pśedlažy

Wuběrk proze a basnjow Jana Skale jo wujšeł w Ludowem nakładnistwje Domowina pód titlom “Stary Šymko” we wudaśu za šulsku pótrjebu. Mimo jogo nejwěcej znatego wulicowańka wopśimjujo zběrka dalšnu prozu a basni, kótarež wótbłyšćuju jogo lubosć k domowni a wójowanje wó zdźaržanje eksistence Serbow.

dalšne informacije»
Nowe papowe knigły za nejmłodše su wujšli
Nowe papowe knigły za nejmłodše su wujšli

W nowych wobrazowych knigłach za źiśi wót dweju lět, kenž su w pšawem casu do dowola wujšli, stoj w srjejźišću pisany swět zwěrjetow. W knigłach z titlom „Mój wulki wobrazowy słownik zwěrjata“ se pśedstajiju nic jano rěcy zwěrjetow ako blawkanje psa na dwórje abo kwakanje žaby pśi gaśe. Źiśi mógu teke slědowaś slědam njewjericki w sněze, se wobglědowaś bobrowu wobgrodu abo raz wopytaś, lěc mógu zwěrjetnym maśerjam pšawe młode pśirědowaś.

dalšne informacije»