Naše nowosći

 • Łužica – Łužyca – Lausitz 2022

  Łužica – Łužyca – Lausitz 2022

  15,00 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Wót wudaśa za lěto 2022 pósćijo znaty serbski fotograf Maćij Bulank ze swójimi fasciněrujucymi wobrazami tšojorěcnemu kalendarjoju wósebny naglěd. Bulank jo ako fotograf wjelgin wuspěšny. Akle w zachdnem lěśe jo wózjawił wobrazowy zwězk „Jutry doma. Osterreiten“. Južo do togo jo nažněł wjele pśipóznaśa z knigłami „Prjedy hač woteńdźeš. Bevor du gehst“ wó Serbowkach, kenž hyšći wšednje nose swóju drastwu, a „Pola katolskich Serbow“. W nowem sćěnowem kalendarju něnto prezentěrujo pśewažnje krajinowe wobraze wó Górnej, Dolnej a sjejźnej Łužycy. Na někotarych łopjenach jo teke ta jadna abo druga kšasna cerkwja wiźeš, kótarychž jo wjele we Łužycy, wšako stej Serbstwo a kśesćijańska wěra kšuśe ze sobu zwězanej. Teke brilantne detajlowe wobraze z cerkwjow pyšnje kalendaŕ.

 • Obersorbisch im Selbststudium / Hornjoserbšćina za samostudij

  Obersorbisch im Selbststudium / Hornjoserbšćina za samostudij

  24,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Dieser Sprachkurs ist für Interessenten gedacht, die die obersorbische Sprache im Selbststudium erlernen möchten. In 48 Lektionen werden systematisch Kenntnisse zum Obersorbischen vermittelt. Das Schwergewicht liegt dabei auf der Grammatik. Zum Lehrmaterial gehören auch ein sorbisch-deutsches und ein deutsch-sorbisches Wörterverzeichnis, Auflösungstexte zu den Lektionen, ein kurzer grammatischer Überblick sowie eine CD mit ausgewählten Übungen und Texten.

 • Die Oberlausitz im Zweiten Weltkrieg

  Die Oberlausitz im Zweiten Weltkrieg

  Michael Richter

  Regulärer Preis: 60,00 €

  subskripciska płaśizna: 49,90 €

  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Die Geschichte des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs in der Oberlausitz ist bisher noch nicht in einer Gesamtdarstellung untersucht worden. Dabei war die Region 1945 einer der bedeutendsten Kriegsschauplätze. Die zweibändige detaillierte Quellenstudie von Michael Richter füllt diese Lücke und nimmt dabei sowohl die regionale als auch die wendische/sorbische Perspektive über die damaligen Bedingungen und Geschehnisse in der Oberlausitz ein. Beleuchtet wird ein breites Themenspektrum mit zahlreichen Einzelbeispielen aus den Kreisen Bautzen, Kamenz, Löbau, Hoyerswerda und Rothenburg: von den regionalen Strukturen und Entscheidungsträgern der NSDAP über das Verhältnis der Wenden/Sorben zu den Machthabern, vom Umgang mit Juden, Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen über Kriegswirtschaft und Kriegsverlauf in der Lausitz in den letzten Monaten des Jahres 1945 bis zur Besetzung durch die Rote Armee und der beginnenden Entnazifizierung nach Kriegsende.

  Nicht auf Lager

 • Kak su wroblik Frido a jeho přećeljo sroki pjekli

  Kak su wroblik Frido a jeho přećeljo sroki pjekli

  6,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Wulke wjeselo knježi pola wroblika Frida a jeho přećelow. Ptači kwas so bliži, kiž chcedźa zhromadnje woswjećić. Wjesele planuja pisany swjedźeń. Tola što to, naraz kłapa škórc wo durje, kiž je braška hawrona a sroki. Cyle zrudźeny přećelam zdźěli, zo je ptači kwas wohroženy. Pjekar je schorjeł a braška nima nikoho, kiž by sróče pječwa napjec móhł. Wroblik Frido wě sej rady a namjetuje myšku jako wuběrnu pjekarku. Zašłe lěto je słódne sroki přećelam napjekła. Sama pak myška Pip-pip wulke mnóstwo sróčich pječwow w jednej nocy napjec njemóže. Tuž wroblik, jěžik a žabka sobu zapřimnu. Zhromadnje wobstaraja wšě přidawki, naměšeja wulku šklu ćěsta a dadźa so do pječenja. Hač pak so jim poradźi wšě sroki k ptačemu kwasej napjec? A hač móžetaj hawron a sroka swój ptači kwas woswjećić?

  wot 4 lět

 • Moje najlubše powědančka wo zwěrjatach

  Moje najlubše powědančka wo zwěrjatach

  9,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Kokoška Hana, barik Bruno, kóčka Minka a psyk Móras kaž tež šlink Beno a kačka Zuza su wšitko zwěrjata, kotrež rady něšto dožiwja. Hana rady čita, štož so tamnym kokošam na dworje spočatnje scyła njelubi. Barik Bruno twari sebi nowy domčk, dokelž nochce wjac w ćmowej prózdnjeńcy bydlić. Ale štó z nim hišće zaćehnje? A što tamne zwěrjata takle wšitko činja? To zhonja najmłódši w 12 krótkich powědančkach kołowokoło zwěrjatow. W srjedźišću tutych stejitej temje přećelstwo a mjezsobna pomoc. Knižka je přezcyłnje wot Antje Flad barbnje ilustrowana.

  wot 2 lět

Serbske stawizny

 

Aktualne informacije

Nowy sćěnowy kalendaŕ z fotografijami Maćija Bulanka
Nowy sćěnowy kalendaŕ z fotografijami Maćija Bulanka

Pód titelom „Łužica – Łužyca – Lausitz“ jo w nowem formaśe wujšeł dalšny lětnik woblubowanego sćěnowego kalendarja LND. Wót wudaśa za lěto 2022 pósćijo znaty serbski fotograf Maćij Bulank ze swójimi fasciněrujucymi wobrazami tšojorěcnemu kalendarjoju wósebny naglěd. Bulank jo ako fotograf wjelgin wuspěšny.

dalšne informacije»
Geschichtenerzählerin in Bildern ꟷ Bildband von Jutta Mirtschin erschienen
Geschichtenerzählerin in Bildern ꟷ Bildband von Jutta Mirtschin erschienen

Geschichtenerzählerin in Bildern, Lyrikern in der Buchkunst, bedeutende Plakatkünstlerin ꟷ so werden Jutta Mirtschin und ihr Werk charakterisiert. Der soeben erschienene Bildband „Malerei Grafik Buch Illustration Plakat Theater” bietet einen äußerst beeindruckenden wie bezaubernden Einblick in ihr Schaffen seit 1974.

dalšne informacije»
Pettersson a Findus do jatšownego gnězda
Pettersson a Findus do jatšownego gnězda

Pettersson a Findus stej w Šwedskej a pśez jeje granice daloko a šyroko woblubowane figurje z pjera Svena Nordqvista. Jogo prědne knigły w górnoserbskej rěcy „Findus a hara z honačom“ su něnto wujšli w drugem nakłaźe, rowno tak ako nowota „Wohnjostroj za lišku“. Wobej knigły jo Diana Šołćina do serbšćiny pśestajiła. Našym małym rowno to pšawe do jatšownego gnězda abo ako rědny darik k zelenemu stwórtkoju!

dalšne informacije»
Smoler’sche Verlagsbuchhandlung hat geöffnet
Smoler’sche Verlagsbuchhandlung hat geöffnet

Ab Montag, dem 08. März 2021 haben wir die Smoler’sche Verlagsbuchhandlung wieder geöffnet. In der Zeit von 10.00 bis 18.00 Uhr sind wir Montag bis Freitag persönlich für Sie da. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

dalšne informacije»
Šybałe basni za źiśi perfektnje rymowane
Šybałe basni za źiśi perfektnje rymowane

Rowno w adwenśe, w tom casu pśichoda, jo wujšła nowa zběrka źiśecych basnjow „Rybkow połne kupadło“ Dorotheje Šołćineje. W njej dopokazujo górnoserbska basnikaŕka, až wobkněžy swójo rucnikaŕstwo samo w dolnoserbskej rěcy. Wšako se rym a rytmus z jeje pjera perfektnje makatej. Toś buźo źiśam wót 8 lět radosć, wó pócynkach a njepócynkach nejwšakorakšych ptaškow a žrackow cytaś abo słyšaś. Basni pśewóźuju serbsko-nimske rěcne pomocy na kuždem boce.

dalšne informacije»