Naše nowosći

 • Mój wulki wobrazowy słownik ─ zwěrjata

  Mój wulki wobrazowy słownik ─ zwěrjata

  Susanne Gernhäuser
  9,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  Što zynči a brunči na łuce? Što skaka, što łaka tamle mjez štomami? Dźěći wot dweju lět zeznaja w knize pisany swět zwěrjatow. Njepředstaja so jenož rěče zwěrjatow kaž šćowkanje psa na dworje abo rjechtanje žaby při haće. Dźěći móža tež stopam wjewjerčki w sněze slědować, sej bobrowy hród wotnutřka wobhladać abo raz wuspytać, hač zamóža maćernemu zwěrjeću prawe młodźo přirjadować.
 • Wörterbuch der niederwendischen Sprache und ihrer Dialekte / Słownik dolnoserbskeje rěcy a jeje narěcow I ─ III

  Wörterbuch der niederwendischen Sprache und ihrer Dialekte / Słownik dolnoserbskeje rěcy a jeje narěcow I ─ III

  60,00 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  Das dreibändige „Wörterbuch der niederwendischen Sprache und ihrer Dialekte“, entstanden in den Jahren 1875 bis 1910, ist zu einem Komplettpreis erhältlich. Gegenüber dem Einzelkauf bedeutet das eine Ersparnis von fast 50 %. Dieses erste vergleichende Wörterbuch der westslawischen Sprachen überhaupt, ist das Lebenswerk des bedeutenden sorbischen Wissenschaftlers Ernst Mucke. Zu den Standardwerken der Slawistik gehörend, umfasst es den gesamten niedersorbischen Wortschatz von seinen Anfängen bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts und berücksichtigt die Schriftsprache ebenso wie die älteren Sprachdenkmäler und das Gros der niedersorbischen Dialekte.
 • Paradiz • e-book

  Paradiz • e-book

  Křesćan Krawc
  9,99 €
  inkl. 19% wobr. dank

  »Wuběrnje rysuje awtor socialne a narodne połoženje wosebje ewangelskich Serbow sewjernje a wuchodnje Budyšina, jich rozdźělne stejišća k swojej narodnosći, maćeršćinje a k narodnemu hibanju. [...] Z njeličomnych wopisanych kamuškow nastawa wulkotny mozaik žiwjenja wjesnych ludźi.« (Manfred Laduš)

  »Krawcowy roman je dobytk wšitkim, kotřiž su dožiwili wójnu a powójnske lěta, ale tež młodym, kiž nochcedźa jenož bjezstarostnje žiwi być, ale sej tež prašenja stajeć a na nje wotmołwy pytać.« (Cyril Pjech)

 • Um der Wenden Seelenheyl hochverdient ─ Reichsgraf Friedrich Caspar von Gersdorf • E-Book

  Um der Wenden Seelenheyl hochverdient ─ Reichsgraf Friedrich Caspar von Gersdorf • E-Book

  Lubina Mahling
  24,99 €
  inkl. 19% wobr. dank
  Der Oberamtshauptmann der Oberlausitz Reichsgraf Friedrich Caspar von Gersdorf (1699─1751) prägte als zentraler politischer Akteur und engagierter Pietist die Geschicke der Region in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Lubina Mahling rückt in vorliegender Arbeit diese Persönlichkeit in den Fokus ihrer Betrachtungen.
 • Łójerjo sonow

  Łójerjo sonow

  14,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  Janikej Šajatowićej so přeco zaso dźije, kak so jeho nan w młowojtym bahnje zhubi a so hižo nihdy njenawróći. W myslach a sonach Niny wjerći so wšo wokoło Romana, do kotrehož je zalubowana. Seminar, na kotrymž chcetaj swoje sony zrozumić a wowliwować nawuknyć, pak wopokaza so jako strašny trip do swěta sćinow. Fantastiska stawizna za čitarjow wot 14 lět

Krabat

 

Aktualne informacije

„Słownik dolnoserbskeje rěcy a jeje narěcow“ z noweju cełkowneju płaśiznu
„Słownik dolnoserbskeje rěcy a jeje narěcow“ z noweju cełkowneju płaśiznu

Tśizwězkowy  „Słownik dolnoserbskeje rěcy a jeje narěcow“, nastaty w lětach 1875 do 1910, słuša k standardnym źěłam slawistiki a wopśimjejo ceły dolnoserbski słowoskład wót jpgo zachopjeńkow až do zachopjeńka 20. stolěśa. Toś to žywjeńske źěło serbskego wědomnostnika Arnošta Muki se pśedawa wótněnta teke z cełkowneju płaśiznu.  Pśirownujucy z kupowanim w jadnotliwych zwězkach jo to zežarjenje wó połojcu.

dalšne informacije»
Nowe papowe knigły za nejmłodše su wujšli
Nowe papowe knigły za nejmłodše su wujšli

W nowych wobrazowych knigłach za górnoserbske źiśi wót dweju lět, kenž su w pšawem casu do dowola wujšli, stoj w srjejźišću pisany swět zwěrjetow.

W knigłach z titlom „Mój wulki wobrazowy słownik  ─ zwěrjata“ se pśedstajiju nic jano rěcy zwěrjetow, ako blawkanje psa na dwórje abo kwakanje žaby pśi gaśe.

dalšne informacije»
 „Łójerjo sonow” – fantastiske knigły Jěwy-Marje Čornakec su wujšli
„Łójerjo sonow” – fantastiske knigły Jěwy-Marje Čornakec su wujšli

Za cytarjow wót 14 lět su wujšli pód titlom „Łójerjo sonow” fantastiske knigły spisowaśelki Jěwy-Marje Čornakec. W srjejźišću jeje noweje twórby stoje cowanja a žycenja, wócakowanja na pśichod a pšašanja za zajźonosću – temy, kótarež drje dorostujucych cytarjow wósebnje gnuju.

dalšne informacije»
Historisko-etymologiski słownik górno- a dolnoserbskeje rěcy z noweju cełkowneju płaśiznu
Historisko-etymologiski słownik górno- a dolnoserbskeje rěcy z noweju cełkowneju płaśiznu

Historisko-etymologiski słownik górno- a dolnoserbskeje rěcy se póbitujo pśez lětźasetki w Ludowem nakładnistwje Domowina w 24 jadnotliwych zešywkach a jadnom zwězku registrow. Toś to wobšyrne źěło lipšćańskego rěcywědnika a wusokošulskego profesora Hinca Šewca se pśedawa wótněnta teke z cełkowneju płaśiznu.

dalšne informacije»
Mina Witkojc powěda ─ knigły k słuchanju w LND wujšli
Mina Witkojc powěda ─ knigły k słuchanju w LND wujšli

„Gaž wětšyk dujo“ jo titel nowych słuchoknigłow, kenž pśedpołožyjo Ludowe nakładnistwo Domowina k 125. narodnemu dnju Miny Witkojc (1893–1975).

dalšne informacije»