Naše nowosći

 • Mała Sněženka 2 • Słuchohra z hudźbu a spěwami

  Mała Sněženka 2 • Słuchohra z hudźbu a spěwami

  11,90 €
  inkl. 19% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  Po swojim prěnim wulěće pućuje mała Sněženka nětko dale přez zymski počas. Dožiwi patoržicu hodowne wobradźenje a dalše zymske wjesela kaž lodohokej a sankowanje po zasněženej krajinje. Při tym zeznaje nowych přećelow, tola tež staroznataj towaršej Měsačk a Wětřik mału Sněžeku zaso swěru přewodźataj. Wjeršk dožiwjenjow pak je za nju silwester, swjedźeń, na kotrymž ludźo po wšej zemi so rozraduja a z wulkim praskotom a juskanjom Nowe lěto přiwitaja.
 • Warimy z Tomašom

  Warimy z Tomašom

  Lukaš, Tomaš
  14,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  Chto njeby kśěł kaž pšawy kuchaŕ pjac a wariś? Chto njeby kśěł swójich lubych abo pśijaśelow pśechwataś ze słodnym menijom? Warjeńske knigły »Warimy z Tomašom« pśepšosyju źiśi wót wósym lět na dyrdakojstwo do kuchnje. Wer möchte nicht wie ein richtiger Profi-Koch backen und kochen können? Oder seine Lieben mit leckeren Rezepten überraschen? Das vorliegende Kochbuch lädt Kinder ab 8 Jahre zum Abenteuer in die Küche ein. 55 Rezepte in 5 Kapiteln finden sich in diesem Buch: Vorspeisen und Beilagen, Hauptgerichte, Nachspeisen, Gebäck und Kuchen, Getränke. Auf einfache Art und vielen Fotos beschreibt und zeigt Tomaš Lukaš Schritt für Schritt, wie alles vorbereitet wird, gekocht, gebraten und gebacken. Mit Verzeichnissen der Speisen und Zutaten, des Küchengeschirrs und einem Kleinem Wortschatz der Kochkunst, alle drei Sorbisch-Deutsch und Deutsch-Sorbisch. Durch die praktische Spiralbindung lässt sich das Buch hinstellen.
 • Leben im Zwiespalt 1 • Erscheinungstermin: 18. 12. 2018

  Leben im Zwiespalt 1 • Erscheinungstermin: 18. 12. 2018

  19,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  Benedikt Dyrlich, aufgewachsen in der sorbisch-katholischen Oberlausitz, ist ein kantiger Typ, der schon als junger Mann stets und ständig aneckte. 1964 verließ er den gängigen Werdegang eines DDR-Schülers und kam an das Bischöfliche Vorseminar in Schöneiche bei Berlin. Er sollte Priester werden. Aber Geistlicher wurde er nicht, stattdessen Literat, Theaterdramaturg, Politiker, Chefredakteur – ein Mensch der Worte und der Tat, ein Patriot, der Widerspruch nicht scheute, wenn ihm etwas gegen den Strich ging, der aber auch Zugeständnisse machen musste, wenn er Gefahr lief, seine Zukunft aufs Spiel zu setzen.
 • Golo a Logo • Nětko je Abezinka fuk

  Golo a Logo • Nětko je Abezinka fuk

  12,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  Golo a Logo, hólcaj wosmeho lětnika, staj we wsy jako detektiwaj znataj. Njebojaznje a z kriminalistiskim nosom wuslědźitaj, hdźe su złoćane kumštne zuby wowki Abezinki wostali a štó je blisku holu z čaporom zanjerodźił. Jako pak so nadobo cyła wowka zhubi, mataj młodaj wuskušowarjej hišće komplikowaniši pad rozrisać. Wšako dźe wo žiwjenje abo smjerć! Stawizna „Golo a Logo“, kotraž je serbsce prěni raz lěta 1990 wušła, njeje swój powabk do dźensnišeho zhubiła. W swojim pokročowanju Jurij Koch nětko dopokaza, zo staj hólcaj-detektiwaj woprawdźe wšěm nadawkam zrosćenaj.
 • Sej statok stajili

  Sej statok stajili

  19,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  Z mikrofonom po Łužicy hanjejo je Křesćan Krawc žiwy wobraz Serbstwa našeho časa zapopadnył. Po dopomnjenkach rysuja jón Leńka Šołćina-Winarjec w Slepom, dr. Pětr Brězan w Sulšecach, Manfred Polak we Łazu, Fryco Wojto w Hochozy, Arnd Zoba w Bukecach, Mato Krygaŕ we Wuježku pod Čornobohom, Jurij Njek w Chrósćicach, Pětr Dźisławk w Radworju, Marja Pěčkec w Brězowce, Astrid Šramowa w Gołbinje blisko Choćebuza, Tomaš Čornak w Njebjelčicach a Brigita Rässlerowa na Horach blisko Wojerec. Wosebity kapitl knihi z titlom »Naša šula – naš statok« wěnuje so »Chróšćan zběžkej«, horliwemu bojej wo zachowanje Chróšćanskeje srjedźneje šule lěta 2001. Skupina tehdyšich wojowarjow a dalši aktiwnje wobdźěleni nam wone wichorojte dny do pomjatka wołaja.

Za wobraźenje ku gódam

 

Aktualne informacije

App „Dolna Łužyca spiwa“ wujšła
App „Dolna Łužyca spiwa“ wujšła

Lěc na schadowance, kulturnem swěźenju abo domowinskem wjacoru – pśi młogich góźbach co se luźam spiwaś. Ale pśecej njejo spiwnik k rukoma, za to pak ma pśisamem kuždy smartphone abo tablet-pc pśi sebje. Něnt su 94 dolnoserbskich a 12 slěpjańskich spiwow w nowej app „Dolna Łužyca spiwa“ wujšli. Z njeju změjoš spěšnje žycony spiw na wobrazowce, gaž něchten spontanje „Błotka lube“ abo „Sławkojc mama njewě …“ zaspiwajo.

dalšne informacije»
Die Smolerʼsche Verlagsbuchhandlung hat im Advent zusätzlich geöffnet
Die Smolerʼsche Verlagsbuchhandlung hat im Advent zusätzlich geöffnet

Zum Weihnachtseinkauf lädt die Smolerʼsche Verlagsbuchhandlung im Advent zusätzlich an folgenden Tagen ein:

Sonnabend, den 8., 15. und 22. Dezember 2018, von 10.00 bis 17.00 Uhr

Heiligabend von 10.00 bis 12.00 Uhr

Silvester von 10.00 bis 13.00 Uhr

dalšne informacije»
Křesćan Krawc kresli w nowych knigłach žywy wobraz serbstwa
Křesćan Krawc kresli w nowych knigłach žywy wobraz serbstwa

Dopomnjeśa na wósebne dožywjenja, z nimi zwisujuce zacuśa a mysli luźi z našeje srjejźi jo Křesćan Krawc, z mikrofonom pó Łužycy ganjajucy, zapópadnuł a napisał do nowych knigłow z titlom „Sej statok stajili“. Krawc wě, kak musy z luźimi powědaś, a zamóžo literaturu twóriś, kenž pśejma cytarja. Na zakłaźe wugronjenjow potretěrowanych wósobow wšakich generacijow su nastali zajmne a rozwjaselece knigły. Wulicowarje su Leńka Šołćina-Winarjec, dr. Pětr Brězan, Manfred Polak, Fryco Wojto, Arnd Zoba, Mato Krygaŕ, Jurij Njek, Pětr Dźisławk, Marja Pěčkec, Astrid Šramowa, Tomaš Čornak a Brigita Rässlerowa.

dalšne informacije»
Warjeńske knigły z pjera Tomaša Lukaša wujšli
Warjeńske knigły z pjera Tomaša Lukaša wujšli

Chto njeby kśěł kaž pšawy kuchaŕ pjac a wariś? Chto njeby kśěł swójich lubych abo pśijaśelow pśechwataś ze słodnym menijom? Warjeńske knigły »Warimy z Tomašom« z pjera znatego serbskego kucharja Tomaša Lukaša su něnto w Ludowem nakładnistwje Domowina wujšli. Wóni pśepšosyju źiśi wót wósym lět na dyrdakojstwo do kuchnje.

dalšne informacije»
Gołbin titelna wjas w nowej Pratyji!
Gołbin titelna wjas w nowej Pratyji!

Nowa Pratyja jo dypkownje srjejź nazymskego mjaseca w LND wujšła. Jeje redakcija ─ Horst Adam, Adelheid Dawmowa a Ingrid Hustetowa ─ jo zestajiła na 60 pśinoskow wót pśisamem 40 awtorkow a awtorow, tak až mógu se cytarki a cytarje wjaseliś na wótměnjatu lekturu, kótaraž póbitujo wjele k pśemyslowanju a smjejkotanju.

dalšne informacije»