Naše nowosći

 • Bjez čriji

  Bjez čriji

  Ivona Březinová
  14,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Benjamin, kotrehož wšitcy Ben mjenuja, je do Danki zalubowany. Rady by z njej chodźić chcył ... by-li scyła chodźić móhł. Ćežke njezbožo ze sněhakami je wšě jeho plany přewróćiło. W chorowni wuknje poněčim ze sćěhami toho žiwy być. Čehodla pak jemu Danka z puća chodźi? A hač budźe Ben hdy zaso sportować móc?

  Za čitarjow wot 13 lět

 • Lute překwapjenki • Lauter Überraschungen
 • Deutsch-obersorbisches Wörterbuch/Němsko-hornjoserbski słownik

  Deutsch-obersorbisches Wörterbuch/Němsko-hornjoserbski słownik

  Jentsch, Helmut, Michalk, Siegfried, Šěrak, Irene
  39,00 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Das zweibändige „Deutsch-obersorbische Wörterbuch“ mit einem Gesamtumfang von 80.000 Stichwörtern ist DAS große Nachschlagewerk zum obersorbischen Wortschatz der Gegenwart, das vom Deutschen ausgeht. Das Wörterbuch ist nicht nur ein Standardwerk für den Gebrauch der obersorbischen Schriftsprache, sondern auch eine unentbehrliche Grundlage für sorabistische lexikalische Untersuchungen und für die vergleichende slawistische Forschung.

 • Łužica – Łužyca – Lausitz 2022

  Łužica – Łužyca – Lausitz 2022

  15,00 €
  inkl. 19% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Wót wudaśa za lěto 2022 pósćijo znaty serbski fotograf Maćij Bulank ze swójimi fasciněrujucymi wobrazami tšojorěcnemu kalendarjoju wósebny naglěd. Bulank jo ako fotograf wjelgin wuspěšny. Akle w zachdnem lěśe jo wózjawił wobrazowy zwězk „Jutry doma. Osterreiten“. Južo do togo jo nažněł wjele pśipóznaśa z knigłami „Prjedy hač woteńdźeš. Bevor du gehst“ wó Serbowkach, kenž hyšći wšednje nose swóju drastwu, a „Pola katolskich Serbow“. W nowem sćěnowem kalendarju něnto prezentěrujo pśewažnje krajinowe wobraze wó Górnej, Dolnej a sjejźnej Łužycy. Na někotarych łopjenach jo teke ta jadna abo druga kšasna cerkwja wiźeš, kótarychž jo wjele we Łužycy, wšako stej Serbstwo a kśesćijańska wěra kšuśe ze sobu zwězanej. Teke brilantne detajlowe wobraze z cerkwjow pyšnje kalendaŕ.

 • CD Rjana Łužica – Rědna Łužyca – Lausitz, schönes Land

  CD Rjana Łužica – Rědna Łužyca – Lausitz, schönes Land

  Handrij Zejler, Korla Awgust Kocor
  6,90 €
  inkl. 19% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Spiw „Rjana Łužica“ jo se prědny raz spiwał 17. oktobra 1845 w Budyšynje na prědnem spiwaŕskem swěźenju . W lětach na to jo bywał wěcej a wěcej woblubowany, tak až jo awansěrował k serbskej hymnje. Serbski wucabnik a etnograf Hendrich Jordan jo pózdźej pśestajił tekst do dolnoserbšćiny. Spisowaśel Kito Lorenc jo pó serbskem pśikłaźe twórił nimske zbasnjenje. Cd słužy na jadnom boce k dokumentaciji serbskeje hymny, na drugem boce ma pózbuźiś k sobu spiwanju.

Wuknjomy serbski

 

Aktualne informacije

„WAS IST WAS“ prědny raz dolnoserbski
„WAS IST WAS“ prědny raz dolnoserbski

Prědny raz su knigły z woblubowanego rěda „WAS IST WAS“ w dolnoserbšćinje wujšli. Pó dłujuckem cakanju su serbskemu nakładnistwoju skóńcnje pśiwózyli wuśišćane eksemplary źiśecych knigłow „Wulicuj mě wó lětnych casach“. Su to mjaztym tśeśe dolnoserbske knigły LND za BOOKii-pisak, za kótarež jo se Gerald Schön wó nagrawanje tekstow a spiwow starał. Pśestajił jo tenraz Erwin Hanuš.

dalšne informacije»
Literarne wuběźowanje 2021 Ludowego nakładnistwa Domowina a Załožby za serbski lud
Literarne wuběźowanje 2021 Ludowego nakładnistwa Domowina a Załožby za serbski lud

Jury jo myta za nejlěpše pśinoski póstajiła. 20 awtorkow a awtorow jo cełkownje 35 pśinoskow zapódało, 32 górnoserbskich a 3 dolnoserbske pśinoski. Koronapandemije dla se mytowańske zarědowanje tenraz njepśewjeźo. Pód „dalšne informacije“ namakajośo pśeglěd mytowanych a krotke gódnośenje k jadnotliwym kategorijam wuběźowanja.

dalšne informacije»
Druge źiśece knigły Źilki alias Jill-Francis Ketlicojc w LND wujšli – tenraz basni
Druge źiśece knigły Źilki alias Jill-Francis Ketlicojc w LND wujšli – tenraz basni

Młoda serbska awtorka Jill-Francis Ketlicojc jo ako basnikaŕka pód mjenim Źilka znata. Pó jeje prědnych źiśecych knigłach z tšojeńkami, ako su łoni w LND wujšli, slěduju něnto jeje druge knigły z basnjami za źiśi pód titelom „Basnjeca banjawa“. Na co mógu se młode cytarje wót 6 lět wjaseliś?

dalšne informacije»
Wěcejrěcny wobrazowy słownick za słuchopisak BOOKii wujšeł
Wěcejrěcny wobrazowy słownick za słuchopisak BOOKii wujšeł

W pšawem casu, ak kupuju se gódowne dary, su wujšli w LND nowe BOOKii-knigły Wie heißt das denn auf Niedersorbisch, Englisch und Französisch?“. Powědajucy wobrazowy słownick zmóžnja źiśam wuzgónjowaś swój swět barwojty w bildkach a tśirěcny w zukach: dom, familiju a swójźbu, śěło, drastwu, jěze a piśa, město, lětne case, pówołanja – a prědny šulski źeń.

dalšne informacije»
Wulicowańka, miniatury, eseje Měrany Cušcyneje w LND wujšli
Wulicowańka, miniatury, eseje Měrany Cušcyneje w LND wujšli

W Ludowem nakładnistwje Domowina jo wujšeł prědny prozowy zběrnik Měrany Cušcyneje z titelom „Stop a stup“. Wón wopśimujo nowe a někotare južo wózjawjone wulicowańka, miniatury a eseje. Awtorka wjeźo cytarja do pśisamem pózabyteje krajiny pód Carnobogom a do wjeletormowego Budyšyna, rozmyslujo wó źiwnosćach serbskeje rěcy a gódnośi źěło basnikarjow a wuměłcowkow. Młodše a starše cytarje směju se wjaseliś na tšojeńka wó luźach a skurilnych wobglědowanjach wšednego dnja. Titelnu ilustraciju jo zgótowiła Iris Brankačkowa.


dalšne informacije»