Naše nowosći

 • Mój wulki wobrazowy słownik – Jězdźidła

  Mój wulki wobrazowy słownik – Jězdźidła

  9,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Hač na awtodróze, na twarnišću, na polu, w zamkarni abo na hrajkanišću – wšudźe trubi a kwiči, šwórči a bórči. Wšojedne dokal hladaš, někajke jězdźidło stajnje wuhladaš. Wšě maja swój nadawk. Traktor trjeba so za dźěła na polu a wohnjowa wobora hašenske jězdźidło, hdyž so pali. W měšće maš jězdźidła, kiž rumuja a na twarnišću hrjebaja, storkaja, nakładuja, hładkuja a toča wulke mašiny. Pohladajće do swěta jězdźidłow a nazhońće wjele wěcow kołowokoło brunčakow.

  wot 2 lět

 • Na motawych mjezach • e-book

  Na motawych mjezach • e-book

  12,99 €
  inkl. 7% wobr. dank

  Basnik Benedikt Dyrlich je přez lěta literarneho a publicistiskeho tworjenja stajnje tež krótku powědacu prozu spisał a zdźěla w swojich basniskich zběrkach, zdźěla w antologijach wozjewił. Tale jeho prěnja serbska ryzy prozowa zběrka z titlom „Na motawych mjezach“ skići nětko literaturu lubowacym zjaty dohlad do jeho pěšeje rěče z pjeć lětdźesatkow. Kniha wobjimuje nimo hižo publikowanych tekstow wosom prawozjewjenjow, mjez nimi powědku „Zelene wuchački maja so z procha“ z lěta 2018, kotraž nawjazuje na titl 2016 wuńdźeneje zběrki basnjow „Zlět zelenych wuchačkow“. Po dołhosći a formje rozdźělne, jednoći teksty nošna tema: poćah Hadama a Jěwy we wšej swojej trajnej komplikowanosći. Zdobom wěnuje so awtor w nich kritisce towaršnostnym zjawam. Titulny wobraz zběrki je wolijowa mólba Bóženy Nawka-Kunysz z lěta 1983.

 • Čas ma křidła

  Čas ma křidła

  12,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Basnje a pěsnje Handrija Zejlerja su bohate žórło žiwjenskich mudrosćow, kiž su swoju płaćiwosć do dźensnišeho wobchowali. Najpopularniše z jeho poetiskich hrónčkow kaž “Wuzwol sej pućik žiwjenja …” znajemy z poezijowych albumow. Wot grafikarki Isy Bryccyneje wuměłsce wuhotowana zběrka skići wuběr 150 najrjeńšich Zejlerjowych dopóznaćow, zo bychu čitarjow pozbudźeli, tróštowali abo prosće zawjeseleli. Wobsahowe rjadowanje do pjeć kapitlow wolóža pytanje tomu, kotryž trjeba hrónčko k wosebitej přiležnosći, na přikład do zbožopřejneje karty.

 • Paternoster 9 • e-book

  Paternoster 9 • e-book

  6,99 €
  inkl. 7% wobr. dank

  Kóžde druhe lěto přewjedujetej Ludowe nakładnistwo Domowina a Załožba za serbski lud literarne wubědźowanje za serbski pisacy dorost. Wuběr zapodatych twórbow so w rjedźe Paternoster wozjewi. Dźewjate wudaće wobsahuje twórby mytowanych wobdźělnicow a wobdźělnikow wubědźowanja 2019. W swojich basnjach a powědančkach wěnuja so młode awtorki a młodźi awtorojo najwšelakorišim temam dźensnišeho žiwjenja. Zdźěla z humorom, zdźěla bóle chutnje, docyła pak na zabawne wašnje rysuja swět, kiž jich wobdawa abo kiž su sej wumyslili. Zešiwk wopřija hornjoserbske a delnjoserbske teksty.

  Awtorki a awtorojo:

  Annamaria Hadankec, Jill-Francis Ketlicojc, Patricia Kralec, Justyna Michniuk, Maks Bagańc, Clemens Bobka, Olko Derepasko, Damian Dyrlich, Pětr Dźisławk, Jakub Wowčer

 • Kultur [tagebau] Landschaft

  Kultur [tagebau] Landschaft

  25,00 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Kulturlandschaften der Tagebaufolge sind durch ihre intensive Nutzung geprägt. Tagebau ist nicht nur ein technisches Vorhaben, in dem Landschaften neugestaltet werden, sondern eine umfassende gesellschaftliche Transformation. Angesichts der Wechselwirkungen zwischen naturräumlichen Gegebenheiten und menschlicher Einflussnahme nähern sich die Beiträge der Autorinnen und Autoren den Kulturlandschaften der Tagebaufolge aus unterschiedlichen Perspektiven: diese werden als Naturraum, Siedlungsraum und Kulturraum dargestellt und in überregionalen, internationalen sowie wissenschaftlichen Betrachtungen unterschiedlicher Disziplinen zusammengeführt.

  Dieses Buch stellt erweiterte Perspektiven auf Tagebaufolgelandschaften zur Diskussion. Das Verständnis für die Besonderheiten dieser historisch gewachsenen Landschaften des Strukturwandels ermöglicht zukunftsfähige, partizipative Landnutzungen.

prozniny – cas za cytanje

 

Aktualne informacije

Jill-Francis Ketlicojc powědki za dźěći předpołožiła
Jill-Francis Ketlicojc powědki za dźěći předpołožiła

To drje je nowum w serbskej dźěćacej literaturje! – Pod titulom „Zaječk hłupačk a druhe powědki“ předpołoži delnjoserbska awtorka Jill-Francis Ketlicojc swoje zabawne powědki nětko tež hornjoserbsce. Loni w delnjoserbšćinje wušłe, je tute Jan Měškank přełožił.

dalšne informacije»
Tagebücher Pfarrer Schwelas vollständig in deutscher Sprache erhältlich
Tagebücher Pfarrer Schwelas vollständig in deutscher Sprache erhältlich

Die persönlichen Aufzeichnungen von Bogumił Šwjela / Gotthold Schwela aus den Jahren 1897 bis 1945 sind eine einzigartige Quelle zum sorbisch-deutschen Alltag und Zeitgeschehen über ein halbes Jahrhundert. Vollständig in deutscher Sprache zugänglich gemacht hat sie die Archivwissenschaftlerin und Historikerin Dr. Annett Bresan. Als Schriften des Sorbischen Instituts sind diese jetzt unter dem Titel „Aus dem Alltag eines wendischen Pfarrers“ im Domowina-Verlag erschienen.

Buchvorstellungen:

15.07.2022, 18.00 Uhr, Schwjela-Scheune, Nochten

Es laden ein der Domowina-Verlag Bautzen, der Schwjela-Scheune-Nochten e.V. und das Sorbische Instiut Bautzen.

dalšne informacije»
Nowe knigły z Pettsonom a Findusom
Nowe knigły z Pettsonom a Findusom

Starki Pettson a kócor Findus stej pla źiśi wjelgin znatej a kradu woblubowanej. Šwedski spisowaśel Sven Nordqvist jo napisał cełu seriju wó nima. W dolnoserbskem pśełožku Madleny Norberg pśedlažy něnt druge jogo wulicowańko Findus a góńtwa za lišku“. Knigły za źiśi wót 4 lět su teke rědny dar do jatšownego gnězda.

dalšne informacije»
Z nowym wudaśim su lubawki Bogumiła Šwjele zas pśistupne
Z nowym wudaśim su lubawki Bogumiła Šwjele zas pśistupne

Serbske prepozicije su byli Šwjelowe lubawki, pśeto wóni su trjebne za rědne serbske grono. Zezběrane wob lětźasetki w serbskich jsach a zestajane do nastawka jo Šwjela je nejpjerwjej wózjawił w Časopisu Maćicy Serbskeje w lětoma 1933/34 a ned 1934 jo je wudał ze swójim nakładom w budyšyńskej Smolerojc śišćaŕni. Z pomocu reprintowego wudaśa móžomy něnt zas wuzbadaś wósebnosći našeje rěcy.

dalšne informacije»
Zasej póbitujomy ꟷ Duchowne kjarliže
Zasej póbitujomy ꟷ Duchowne kjarliže

Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi a Ludowe nakładnistwo Domowina stej se rozsuźiłej za wudaśe 2. nakłada dolnoserbskich spiwaŕskich z lěta 2007, za tym až su se slědne eksemplary w slědnem lěśe do corony pśedali. Něnt spiwaŕske zas pśedlaže, a to zawcasa k jatšam a k 300. serbskej namšy nowšego casa 24. apryla 2022 w Dešnje.

dalšne informacije»