Naše nowosći

 • Moje najlubše powědančka wo zwěrjatach

  Moje najlubše powědančka wo zwěrjatach

  9,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Kokoška Hana, barik Bruno, kóčka Minka a psyk Móras kaž tež šlink Beno a kačka Zuza su wšitko zwěrjata, kotrež rady něšto dožiwja. Hana rady čita, štož so tamnym kokošam na dworje spočatnje scyła njelubi. Barik Bruno twari sebi nowy domčk, dokelž nochce wjac w ćmowej prózdnjeńcy bydlić. Ale štó z nim hišće zaćehnje? A što tamne zwěrjata takle wšitko činja? To zhonja najmłódši w 12 krótkich powědančkach kołowokoło zwěrjatow. W srjedźišću tutych stejitej temje přećelstwo a mjezsobna pomoc. Knižka je přezcyłnje wot Antje Flad barbnje ilustrowana.

  wot 2 lět

 • Jutta Mirtschin − Malerei Grafik Buch Illustration Plakat Theater

  Jutta Mirtschin − Malerei Grafik Buch Illustration Plakat Theater

  Mirtschin, Jutta
  58,00 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Dieser opulente Bildband bietet einen äußerst beeindruckenden wie bezaubernden Einblick in das künstlerische Schaffen von Jutta Mirtschin seit 1974. Groß ist dabei die Zahl ihrer Arbeiten für und in Lausitzer Kulturinstitutionen: Illustrationen für Bücher, Buchkalender und Zeitschriften des Domowina-Verlags, Bilder in den Kunstsammlungen des Sorbischen Museums Bautzen und des Dieselkraftwerks Cottbus sowie Figurinen und Bühnenprospekte für das Deutsch-Sorbische Volkstheater. Ihre zahlreichen Plakate vor allem für das Piccolo Theater in Cottbus würdigte der Dramatiker Peter Hacks kurz und trocken: „Sieh an, die Mirtschin kann ja auch groß!“ Neben Biografie und Bibliografie bietet der Bildband natürlich auch Werk- und Ausstellungsverzeichnis, die trotz ihrer beachtlichen Länge nur eine Auswahl sein können.

 • Findus a hara z honačom

  Findus a hara z honačom

  Nordqvist, Sven
  12,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Znajeće wy Findusa? To je kocor, kotryž bydli pola starca Petterssona. Findus je wušikny worakawc na wšěch polach a ma swoje krute městno na dworje. Te tež nochce spušćić, jako Pettersson rjaneho dnja noweho wobydlerja – honača – sobu domoj přinjese. Kokoše su na blaku tak zahorjene a zalubowane, zo wšitko stejo a ležo wostanu. Naraz wjerći so wšitko wokoło honača a nichtó nima Findusa wjac zańč. Wšitcy chwala sej honačowe spěwanje, Findusej wot toho „škrěčenja“ skoro wuši wotpadnu. Wot zažneho ranja hač do pózdnjeho wječora to nětk takle dźe. Tuž dyrbi Findus jednać a wumysli sebi lesć. Hač ma z njej wuspěch a hač na dworje zaso měr zaćehnje, to najlěpje sami čitaće.

  Wot 4 lět

 • Wohnjostroj za lišku

  Wohnjostroj za lišku

  Nordqvist, Sven
  14,00 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Starc Pettersson bydli ze swojim kocorom Findusom na małym dworje blisko lěsa. Stajnje so tam něšto na dworje a kołowokoło njeho stawa, to je wšitkim znate. Što pak činitaj, hdyž so naraz liška wokoło chěžki a kurjenca kradnje a za kokošemi hlada. Ju zatřělić, kaž to susod Gustavsson za prawe ma, to njepřińdźe za Petterssona a Findusa do prašenja. Liška ma so prawje šerić, nastróžić a z dwora wućěrić, zo jej apetit na kokoše na wšě časy zańdźe. Što sej Pettersson a Findus k tomu wumyslitaj, to čitaće w nowej stawizničce.

  Za dźěći wot 4 lět

 • Powědaj mi wo počasach • za słuchopisak BOOKii

  Powědaj mi wo počasach • za słuchopisak BOOKii

  Döring, Hans-Günther/Steinstraat, Johann
  12,95 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  Hdźe hnězdźa łastojčki? Štó chowa so we wišninje a što chowa wjewjerčka? A čeje stopy nańdźeš w sněze? Dźěći Pawla, Jonas, Madlenka a Noah přeradźeja, što so w nalěću, lěću, nazymje a zymje wšitko stawa. Što kćěje a rosće w zahrodźe? Što móže so wonka wšitko činić? Knižka je pisanje kóždemu počasej wotpowědnje ilustrowana. Pohladajće tež pod woknješka, za kotrymiž so někotražkuli překwapjenka chowa, kiž hodźi so ze słuchopisakom BOOKiijom wuslědźić. Tež spěwčki a hra wabitej do słuchanja! wot 3 lět

Serbske stawizny

 

Aktualne informacije

Geschichtenerzählerin in Bildern ꟷ Bildband von Jutta Mirtschin erschienen
Geschichtenerzählerin in Bildern ꟷ Bildband von Jutta Mirtschin erschienen

Geschichtenerzählerin in Bildern, Lyrikern in der Buchkunst, bedeutende Plakatkünstlerin ꟷ so werden Jutta Mirtschin und ihr Werk charakterisiert. Der soeben erschienene Bildband „Malerei Grafik Buch Illustration Plakat Theater” bietet einen äußerst beeindruckenden wie bezaubernden Einblick in ihr Schaffen seit 1974.

dalšne informacije»
Pettersson a Findus do jatšownego gnězda
Pettersson a Findus do jatšownego gnězda

Pettersson a Findus stej w Šwedskej a pśez jeje granice daloko a šyroko woblubowane figurje z pjera Svena Nordqvista. Jogo prědne knigły w górnoserbskej rěcy „Findus a hara z honačom“ su něnto wujšli w drugem nakłaźe, rowno tak ako nowota „Wohnjostroj za lišku“. Wobej knigły jo Diana Šołćina do serbšćiny pśestajiła. Našym małym rowno to pšawe do jatšownego gnězda abo ako rědny darik k zelenemu stwórtkoju!

dalšne informacije»
Smoler’sche Verlagsbuchhandlung hat geöffnet
Smoler’sche Verlagsbuchhandlung hat geöffnet

Ab Montag, dem 08. März 2021 haben wir die Smoler’sche Verlagsbuchhandlung wieder geöffnet. In der Zeit von 10.00 bis 18.00 Uhr sind wir Montag bis Freitag persönlich für Sie da. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

dalšne informacije»
Šybałe basni za źiśi perfektnje rymowane
Šybałe basni za źiśi perfektnje rymowane

Rowno w adwenśe, w tom casu pśichoda, jo wujšła nowa zběrka źiśecych basnjow „Rybkow połne kupadło“ Dorotheje Šołćineje. W njej dopokazujo górnoserbska basnikaŕka, až wobkněžy swójo rucnikaŕstwo samo w dolnoserbskej rěcy. Wšako se rym a rytmus z jeje pjera perfektnje makatej. Toś buźo źiśam wót 8 lět radosć, wó pócynkach a njepócynkach nejwšakorakšych ptaškow a žrackow cytaś abo słyšaś. Basni pśewóźuju serbsko-nimske rěcne pomocy na kuždem boce.

dalšne informacije»
 App-update „Dolna Łužyca spiwa“ w LND wujšła
App-update „Dolna Łužyca spiwa“ w LND wujšła

Lěc na schadowance, kulturnem swěźenju abo domowinskem wjacoru – pśi młogich góźbach co se luźam spiwaś. Ale pśecej njejo spiwnik k rukoma, za to pak ma pśisamem kuždy smartphone abo tablet-pc pśi sebje. Z našeju app dostanjoš wšykne spiwy zběrki „Dolna Łužyca spiwa“ na twóju mobilnu wobrazowku. Z lětosnym updatom jo se 53 nowych spiwow dodało, tak až maš něnto 159 spiwow na wuběrk.

dalšne informacije»