Unsere Neuheiten

 • Serbska protyka 2023

  Serbska protyka 2023

  8,00 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Serbska protyka za lěto 2023 přeprošuje Was do Budyskich horow. Kak wotměnjawje hodźi so woblubowana protyka z tutej temu wuhotować, wo tym móžeće so na dołhich nazymskich wječorach při čitanju sami přeswědčić. Přetož kołowokoło hórskeho kraja chowaja so najwšelakoriše stawiznički a powěsće, zajimawostki a překwapjenki, wosobiny abo snano tež zadźěraty hórski ludźik? Dale podawaja so zajimawosće ze swěta a w praktiskej rubrice so sportuje. Na lochke zwučowanja k sćoplenju ćěła slěduje „power-trening“, při kotrymž móžeće so prawje wudźěłać, a na to skića so móžnosće k wotpinanju a wodychnjenju. Pisana, mnohostronska a zajimawa je znowa Serbska protyka!

 • Serbska pratyja 2023

  Serbska pratyja 2023

  8,00 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Nowa Serbska pratyja jo dypkownje srjejź nazymskego mjaseca w LND wujšła. Rownož ma Wjerbno juž tłustu wejsnu chroniku, zgóniju wjerbańske a wšykne druge cytarje w nowej Pratyji wjele njeznatego wó tej titelnej jsy – lěc wó žydojskich kšamarjach, wó bibliotece juž wót lěta 1887, wó wójnje gmejny z kněžkami abo tradiciji serbskego spiwanja. Se wě njefeluju pśinoski wó wjerbańskich wudrogowarjach a nabóžnych wósebnosćach, wó misionarju Waŕmje a literatu Kosyku – to wšo dowěrcowane z receptoma z wjerbańskeje kuchnje. Za dobrym nałogom woglědujo Pratyja se wě teke do drugich jsow, spomina na jubileje serbskich procowarjow a tšojenjow, bitujo cytańsku carobu źiśam, kśesćijanam a nimskorěcnym zajmcam.

 • Bóže słowo na kuždy źeń 2023

  Bóže słowo na kuždy źeń 2023

  2,50 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Gronka ochranojskeje bratšojskeje wósady pśewóźuju serbske kśesćijany pśez cełe lěto. Ekumeniska źěłowa kupka za cytanje biblije jo wubrała gronko lěta 2023 z prědnych knigłow Mojzasa. „Ty, Bog, wiźiš mě”, jo było wumóžujuce nazgónjenje słužabneje źowki na wuběgach někotare lěttysace pśed nami. Luźe tencas ako źinsa dožywiju take wokognuśa dłymokeje wěstosći, až su ceło wósobinski měnjone a Bog jich situaciju wiźi. To gronko jo dobry pśewóźowaŕ pśez nowy lětnik ochranojskich gronkow z Bóžym słowom na kuždy źeń.

 • Wšědne hesła 2023

  Wšědne hesła 2023

  2,50 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady – to su wšědnje někotre krótke słowa z biblije – přewodźuja serbske křesćanske swójby přez lěto. Rozmołwa je stajnje potom dobra, hdyž so partnerojo woprawdźe za sebje zajimuja a so zrozumja. Mało słowow potom dosaha, jeli wone žiwjensku situaciju druheho spóznaja. Hesła, krótke słowa ze Stareho a Noweho zakonja, su tajki poskitk do rozmołwy. Bibliske słowa móža jara wosobinske być, kaž rozmołwa mjez Bohom a nami. Wone móža być žiwe zetkanje z Bohom, jeli w nich swoje žiwjenje spóznawamy, druhdy njejapcy dokładnje. Hesła na lěto 2023 tajke zetkanje znowa zmóžnja.

 • Łužica – Łužyca – Lausitz 2023

  Łužica – Łužyca – Lausitz 2023

  15,00 €
  inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Dreisprachiger Wandkalender für die Lausitz

  Meisterhafte Fotografien von Matthias Bulang

  Mit ausreichend Platz für persönliche Notizen

Sorbische Musik

 

Aktuelle Informationen

Wir suchen dich!
Wir suchen dich!

Wir bieten ab dem 1.10.2022 oder sobald möglich einen abwechslungsreichen Job als 

Buchgestalter (m / w / d) 

 

mehr anzeigen»
Handbuch sorbischer Denkmale erschienen
Handbuch sorbischer Denkmale erschienen

Die Tradition der Schaffung und Pflege von Gedenkstätten für verdienstvolle Persönlichkeiten oder bedeutende Ereignisse der sorbischen Geschichte reicht bis ins Jahr 1867 zurück. Damals wurde das erste Denkmal für den „Wohltäter der Sorben“ Jan Michał Budar in Großpostwitz eingeweiht. Heute zählt man in der Lausitz, aber auch jenseits ihrer Grenzen und außerhalb Deutschlands mehr als 260 solcher Erinnerungsstätten.

Buchvorstellung

28.10.2022, 18.00 Uhr, Zejler-Smoler-Haus Lohsa

mehr anzeigen»
Innovativer Forschungsband mit breitem Themenspektrum und Beispielen aus der ganzen Welt
Innovativer Forschungsband mit breitem Themenspektrum und Beispielen aus der ganzen Welt

An vielen Orten der Welt stellt sich heute die Frage nach den Rechten autochthoner Minderheiten auf Selbstverwaltung und Mitsprache. Die Verhandlungen darüber sind durchaus unterschiedlich. Doch – ob in der Lausitz, im italienischen Aostatal oder am Rio Negro in Brasilien – die entsprechenden Forderungen argumentieren häufig mit einem besonderen Verhältnis der jeweiligen Bevölkerungsgruppe zur Natur.

Buchvorstellungen:

2.11.2022, 19.00 Uhr, Haus der Tausend Teiche, Malschwitz OT Wartha, (Warthaer Dorfstraße 29)

9.11.2022, 18.00 Uhr, Sorbisches Kulturzentrum Schleife, (Friedensstraße 65)

mehr anzeigen»
Basnje, spěwy a kolebawki Handrija Zejlerja za dźěći znowa wušli
Basnje, spěwy a kolebawki Handrija Zejlerja za dźěći znowa wušli

Ja sym wulki muzikanta na lik a na škorodej“ basnješe a spěwaše znaty serbski basnik Handrij Zejler swojimaj dźowkomaj. Hač do dźensnišeho su jeho basnje a pozdźiše spěwy znate, woblubowane a wobhladuja so jako ludowe. Koho wšak tež njemóhli zahorić wjesoły muzikant na liku a kuntworki w čerwjenych a zelenych sukničkach?

mehr anzeigen»
Weitere Auflage des Niedersorbisch-Lehrbuchs von Hannusch erschienen
Weitere Auflage des Niedersorbisch-Lehrbuchs von Hannusch erschienen

Niedersorbisch praktisch und verständlich. Das Lehrbuch zum Lernen und Auffrischen” von Erwin Hannusch liegt jetzt in 3. Auflage und neuer niedersorbischer Rechtschreibung vor. Die beiden beigelegten CDs sind nunmehr auch online zu hören.

mehr anzeigen»