Unsere Neuheiten

 • Nowa swoboda? Wuńdźe 2.11.2020!

  Nowa swoboda? Wuńdźe 2.11.2020!

  Ratajczakowa, Cordula
  19,90 €
  inkl. 5% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Pućowanska swoboda, demokratija, swoboda měnjenja – štož je dźensa samozrozumliwe, su sej ludźo tudy před 30 lětami z měrliwej rewoluciju wubědźili. Kniha „Nowa swoboda?“ přinošuje k reflektowanju časa přewróta 1989/90 ze serbskeho wida. Noworjadowanje hospodarstwa, wužiwanje/njewužiwanje nowych šansow w serbskim šulstwje, rozpušćenje prodrustwa - rozsudy před 30 lětami maja wliw hač do dźensnišeho a postajeja towaršnostnu runje tak kaž indiwidualnu situaciju tež Serbow. 12 časowych swědkow w třiróžku mjez Miłorazom, Bukecami a Šunowom su awtorce dr. Corduli Ratajczakowej wo swojich dožiwjenjach a nazhonjenjach powědali. Čornoběłe fotografije Jürgena Maćija maja swójske wuprajenje a wudospołnjenja zaćišće tekstow.

  W knize zastupjeni su:

  Měrko Brankačk, Gabriela Gruhlowa, Hajko Kozel, Jana Markowa, Měrka Mětowa , Manfred Nowak a Rosemarie Nowakowa, Jan Nuk, Benedikt Rjeda, Rejza Šěnowa, Jan Wjesela, Arnd Zoba, Mónika Žurowa

  Nicht auf Lager

 • Das goldene Gut

  Das goldene Gut

  18,90 €
  inkl. 5% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Drei Aufgaben stellt ein Vater seinen beiden Söhnen. Derjenige, der sie am besten löst, soll das Gut des Vaters bekommen. Und wie meist in Märchen gewinnt auch hier der Außenseiter.

  Die Lyrikerin und Übersetzerin Róža Domašcyna hat 60 sorbische Märchen ausgesucht und ins Deutsche übertragen. Viele kennt sie von ihrer Großmutter, einer begnadeten Märchenerzählerin. Jetzt sind sie in einem Band mit wundervollen Illustrationen von Jutta Mirtschin vereint. Ab 8 Jahren

 • Tšojeńka z mójogo žywjenja • Słuchoknigły

  Tšojeńka z mójogo žywjenja • Słuchoknigły

  15,00 €
  inkl. 5% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Za tym ako su 2019 knigły Erwina Hanuša „Wósłonki mójogo žywjenja“ wujšli, slěduju něnto jogo słuchoknigły „Tšojeńka z mójogo žywjenja“. Nic jano w casach corony móžoš doma sejźecy na kanopeju abo pśi domacnem źěle abo ducy w awśe słuchaś na awtentisku maminu, tak hochosku ak pisnu rěc Tyšarjowego Erwina. Doma we swójej źěłaŕni, źož jo telik źěłał a dalej źěła za swóju lubowanu dolnoserbšćinu ako wucbnicaŕ, słownikaŕ, pśestajaŕ, basnikaŕ a Pratyjaŕ, jo wón wulicował do mikrofona swóje žywjeńske tšojeńka a z nimi wó swětnych tšojenjach z wósym lětźasetkow. Nagrawała jo wšykno Marja Elikowska-Winklerowa, ako jo teke muziku wubrała. Wuslědk su wobšyrne słuchoknigły z dwěma cejdejkoma z dłujkosću pśisamem dwě a poł góźiny.

 • Wjelich jo? • za słuchopisak BOOKii

  Wjelich jo? • za słuchopisak BOOKii

  Martin Stiefenhofer
  14,95 €
  inkl. 5% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Za źiśi wót 3 lět pśedlaže knigły za nawuknjenje zegera. Pśez wjerśenje cerwjeneju špěrowu wiźi góle, co dožywjatej Ida a Tom w běgu dnja ze swójim psyckom Linusom. Gaž tusnjo góle ze swójim BOOKii-pisakom na wšake městna w knigłach, móžo słuchaś, wó com powědatej góleśi ze swójimi pśijaśelami, z cym grajotej abo co dožywjatej doma, w źiśowni a na sportnišću. Na kuždem boce knigłow se mimo togo chowa zajmne graśe. Lěc pytanje za zegerami, pśi pakowanju taški, pśi licenju a rymowanju, wšuźi jo zapleśony na luštnu wašnju zeger. Pśi kuždem tusnjenju z pisakom cakaju na źiśi rědne pśechwatanja. Z pomocu knigłow a BOOKii-pisaka rozmějo toś južo małe góle cele lažko zeger a jogo natwaŕ. A stawnje pódla jo pśepasny psyck Linus! Słuchopisak BOOKii dej se separatnje kupiś.

  Das Buch zum Erlernen der Uhr „Wjelich jo?“ (Wie spät ist es?) für Kinder ab 3 Jahre zeigt, wie ein Tag bei Ida und Tom verläuft. Berührt man mit dem Hörstift verschiedene Stellen im Buch, kann man Ida, Tom und ihren Freunden zuhören, was sie erzählen, mit wem sie spielen oder was sie zu Hause, im Kindergarten oder auf dem Sportplatz erleben. Ein ständiger Begleiter der beiden ist das kleine freche Hündchen Linus. So erwarten jeden beim Antippen mit dem BOOKii-Hörstift interessante und schöne Überraschungen. Das Buch ist ein wichtiges Hilfsmittel zum Erlernen der sorbischen Sprache in der WITAJ-Kita oder zu Hause.

  Słuchopisak skazaś/Hörstift bestellen

 • Naša fibla • Ćišćane pismo

  Naša fibla • Ćišćane pismo

  Kerstin Šěnowa
  8,90 €
  inkl. 5% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Dypkownje k spočatkej noweho šulskeho lěta předleža nowe dźěłowe zešiwki “Wuknu a zwučuju pisać 1” za šulerjow 1. lětnika. Dźěłowy zešiwk je wusměrjeny na nowu fiblu a předleži jónu w ćišćanym pismje a jónu w šulskim wuchadnym pismje. Wón słuži prěnjotnje k zwučowanju pisma. Na spočatku su zadźěłane motoriske zwučowanja, zwučowanja k słyšenju złóžkow a zwjazanju dypkow. W dalšich nadawkach zwučuja šulerjo jednotliwe pismiki, slěduja wotpowědne złóžki a słowa. Za diferencowanje a skrućenje jewja so po wěstych stronach zwučowanja, kotrež zmóžnja wučerjej, wuknjenski staw šulerja zwěsćić.

Sorbische Sagen und Märchen

 

Aktuelle Informationen

Die letzten Jahre eines Lausitzer Dorfes ꟷ Tagebuch von Jurij Koch erschienen
Die letzten Jahre eines Lausitzer Dorfes ꟷ Tagebuch von Jurij Koch erschienen

Im Frühjahr 1996 entschließt sich der Cottbuser Schriftsteller und Journalist Jurij Koch (*1936), ein Tagebuch zu führen. In den Mittelpunkt seiner Beobachtungen gerät dabei der dramatische Kampf eines Lausitzer Dorfes gegen seine Grubenfahrt“. Nun ist das Buch unter dem Titel Gruben-Rand-Notizen erschienen. Koch dokumentiert darin die letzten Jahre von Horno, den Widerstand vieler Bewohner gegen die drohende Umsiedlung und, wie dieser letztlich gebrochen wurde.

Buchvorstellung

ABGESAGT!

19.11.2020, 17.00 Uhr, Wendisches Haus Cottbus

mehr anzeigen»
Das erste niedersorbische Kinderbuch für den BOOKii-Hörstift
Das erste niedersorbische Kinderbuch für den BOOKii-Hörstift

Das Buch zum Erlernen der Uhr „Wjelich jo?“ (Wie spät ist es?) für Kinder ab 3 Jahre zeigt, wie ein Tag bei Ida und Tom verläuft. Berührt man mit dem Hörstift verschiedene Stellen im Buch, kann man Ida, Tom und ihren Freunden zuhören, was sie erzählen, mit wem sie spielen oder was sie zu Hause, im Kindergarten oder auf dem Sportplatz erleben. Ein ständiger Begleiter der beiden ist das kleine freche Hündchen Linus. So erwarten jeden beim Antippen mit dem BOOKii-Hörstift interessante und schöne Überraschungen.

mehr anzeigen»
Unterhaltsames sorbisch-deutsches Lesebuch wird in Saritsch vorgestellt
Unterhaltsames sorbisch-deutsches Lesebuch wird in Saritsch vorgestellt

In seinem dritten zweisprachigen Lesebuch widmet sich der Herausgeber Marko Greulich der Gegend der evangelischen Kirchgemeinden Königswartha, Neschwitz und Milkel-Luppa. Mit zahlreichen Berichten aus historischen sorbischen Zeitungen und Auszügen aus literarischen Texten über diese Gegend zeichnet er auf unterhaltsame Weise ein lebendiges Bild vom Leben auf dem Lande in der zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

mehr anzeigen»
Sorbische Chöre, Ensembles und Kapellen auf neuer CD
Sorbische Chöre, Ensembles und Kapellen auf neuer CD

„Hory módre, ja was znaju“ gehört zu den bekanntesten sorbischen Liedern überhaupt und gibt das Motto der vorliegenden Auswahl vor. Zu hören sind bekannte und klassische obersorbische Lieder, die sich anhaltender Beliebtheit erfreuen. Die Herausgeber möchten somit den Wünschen vieler Sorben und Liebhaber sorbischer Musik nachkommen. Dazu beitragen soll nicht zuletzt die Vielzahl der Interpreten: verschiedene sorbische Chöre und Solisten, Tanz- und Blasorchester sowie weitere Ensembles und Kapellen. Zudem sollen die Lieder zum gemeinsamen Singen anregen.

mehr anzeigen»
Das erste Kinderbuch von Jill-Francis Ketlicojc erschienen
Das erste Kinderbuch von Jill-Francis Ketlicojc erschienen

Manch einem wird Jill-Francis Ketlicojc als Redakteurin der niedersorbischen Wochenzeitung „Nowy Casnik“ inzwischen bekannt sein ‒ doch nun kann man sie auch als Schriftstellerin kennenlernen. Für Kinder ab 8 Jahre ist jetzt ihr erstes Buch „Wuchack głupack a druge tšojeńka“ (Häschen Dummerchen und andere Geschichten) erschienen, illustriert von Thomas Binder. Worauf nun können sich die jungen Leser freuen?

mehr anzeigen»