Wulicowańka za nejmłodšych w LND wujšli

Wulicowańka za nejmłodšych w LND wujšli

Wóni su myslone za wše źiśi, kótarež pśidu skóro do źiśownje abo južo do njeje chójźe. Howko naše małe zgóniju, co wšykno mógu w źiśowni dožywiś – na pśikład ryśarsku swajźbu, lěśojski swěźeń abo wulět do góle.

Die Geschichten sind schön kurz, einfach erzählt und ein kleines sorbisch-deutsches Wörterverzeichnis bietet schnelle sprachliche Hilfe.

Knigły skazaś/Das Buch bestellen

« zurück