»Serbska pratyja 2018« wujšła

»Serbska pratyja 2018« wujšła

Radowiza jo titelna wjas, mała drje, ale zajmna – a to jo k cytanju a k wiźenju w nowej Pratyji. Teke z drugich našych jsow młoge zgónijoš: wó prědnem serbskem koncerśe Dolneje Łužyce w Bórkowach 1893, kak jo pśed 150 lětami w Dešnje ze serbojstwom stojało abo wó pśězy źinsa w Drjejcach. Pratyja za kśesćijanow woglědajo do brjazyńskeje a janšojskeje wósady a za nabóžnu carobu su se tenraz ned tśi duchowne starali. Teke na wažne tšojenje lěta 1868 njejo zabyła: prědne wudaśe dolnoserbskeje biblije, ako njedej to slědne wóstaś. Se wě cesći Pratyja zasłužbne serbske luźe pśi góźbje jich jubilejow 2018, mjaz drugim Domowinarja Maksa Hanšku z Janšojc, dr. Broniša ako slědnego serbskego duchownego z teje wjelikeje fararskeje dynastije a nowsańskego ceptarja Mjertyna Gryza z Hochoze. Pśi tom stej serbska wucba a dwójorěcnosć cesto tema, ga jo pśed 20 lětami Witaj-projekt w Žylowje startował.

« zurück