Naše nowosći

 • Ducy pó domowni

  Ducy pó domowni

  Jutta Kaiserowa
  9,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Lětźasetki »ducy pó domowni« jo znata a woblubowana reportarka Jutta Kaiserowa serbskim luźam sćerpnje pśisłuchała a žywjenje w našych stronach kradosćiwje wobglědowała. Nět su nastali z jeje bogatych dožywjenjow a nazgónjenjow wobraznite a cuśniwe knigły. W nich pśedstaja na pśikład Bukow, Pódgólu a Zakaznju, brjazyńsku ludowu awtorku Martu Bělkowu, bórkojskego gójca Manfreda Dušku abo lutki-źěłaśerki w Hochoskej góli.

 • Ufer der Hoffnung

  Ufer der Hoffnung

  16,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Texas, Australien, Kanada – rund 5 000 Sorben fanden im 19. Jahrhundert in Übersee eine neue Heimat. Es war die Sehnsucht nach Freiheit, die sie veranlasste, den beschwerlichen und gefährlichen Weg anzutreten. Einen Weg, den die Autorin Trudla Malinkowa in vorliegendem Buch »Ufer der Hoffnung« auf bewegende Weise rekonstruiert.

 • Basnikarska kjarmuša

  Basnikarska kjarmuša

  16,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Až jo pěsnikaŕ Pittkunings teke wuběrny znajaŕ poezije, pokazujo se w nowej zběrce lyriki pó dolnoserbsku. Ako jeje wudawaŕ jo pśeglědał serbske casniki, casopise, knigły a Pratyje a jomu su se zespódobali pěsni wót pśisamem 50 basnikarkow a basnikarjow. Mjazy nimi su serbske z Dolneje a Górneje Łužyce a teke poety drugich narodnosćow, kótarychž lyriske twórby su dostali dolnoserbske pśebasnjenje.

 • Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2018

  Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2018

  12,00 €
  inkl. 19% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Teke za lěto 2018 jo fotowy awtor Wolfgang Wittchen ze swójimi njezaměnliwymi wobrazami zasej wugótował woblubowany kalendaŕ »Mója Łužyca«. Dwatyźeński kalendaŕ ze 27 barwnymi łopjenami zbuźijo narskosć na łužyske krajiny, jich wobydlarjow a architekturu.

 • Pó serbsku!

  Pó serbsku!

  Juro Šrejdaŕ / Viktor Zakar
  14,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  Pśedlažece knigły su myslone ako pśewóźowarski srědk pó gramatice dolnoserbskeje rěcy za wuknjecych. Niwow pó Europskem referencnem ramiku za rěcy, na kótaryž se wóni měrje, jo B1 až do B2. Knigły su dwójorěcne a stakim pśistupne teke zajmcam, kenž maju nimsku abo słowjańsku rěcnu slězynu. Das vorliegende Buch ist als Begleiter durch die sorbische/wendische Sprache für Lernende gedacht. Das Niveau entspricht dem Europäischen Referenzrahmen für Sprachen der Stufen B1 und B2. „Pó serbsku” ist zweisprachig und somit auch für Interessenten mit deutschem oder slawischem Hintergrund zugänglich.

Aktualne informacije

Serbska reportarka wulicujo
Serbska reportarka wulicujo

Lětźasetki »ducy pó domowni« jo znata a woblubowana reportarka Jutta Kaiserowa serbskim luźam sćerpnje pśisłuchała a žywjenje w našych stronach kradosćiwje wobglědowała. Nět su nastali z jeje bogatych dožywjenjow a nazgónjenjow wobraznite a cuśniwe knigły.

dalšne informacije»
»Basnikarska kjarmuša« ─ nowe knigły k wobraźenju
»Basnikarska kjarmuša« ─ nowe knigły k wobraźenju

Až jo pěsnikaŕ Pittkunings teke wuběrny znajaŕ poezije, pokazujo se w nowej zběrce lyriki pó dolnoserbsku »Basnikarska kjarmuša«. Ako jeje wudawaŕ jo pśeglědał serbske casniki, casopise, knigły a Pratyje a jomu su se zespódobali pěsni wót pśisamem 50 basnikarkow a basnikarjow. Mjazy nimi su serbske z Dolneje a Górneje Łužyce a teke poety drugich narodnosćow, kótarychž lyriske twórby su dostali dolnoserbske pśebasnjenje.

dalšne informacije»
Sorbische Märchen neu übertragen
Sorbische Märchen neu übertragen

Zwei namhafte Künstlerinnen, die sich beide schon sehr lange mit Märchen beschäftigen, haben jetzt im Domowina-Verlag ein neues Buch herausgebracht. Die Lyrikerin und Übersetzerin Róža Domašcyna hat 60 sorbische Märchen ausgesucht und ins Deutsche übertragen, wundervoll illustriert von Jutta Mirtschin.

dalšne informacije»
Die Smolerʼsche Verlagsbuchhandlung hat im Advent zusätzlich geöffnet
Die Smolerʼsche Verlagsbuchhandlung hat im Advent zusätzlich geöffnet

Zum Weihnachtseinkauf lädt die Smolerʼsche Verlagsbuchhandlung im Advent zusätzlich an folgenden Tagen ein: Sonnabend, den 9., 16. und 23. Dezember 2017, von 10.00 bis 17.00 Uhr. Eine breite Palette an sorbischsprachigen Büchern und Hörbüchern, an regionaler Literatur und Kalendern sowie Weihnachtskarten mit sorbischsprachigen Glückwünschen erwarten den Käufer. Daneben können Bücher aus anderen Verlagen bestellt werden.

Bücher-Tipps zum Weihnachtsfest:

dalšne informacije»
Pó serbsku! Gramatika za wuknjecych
Pó serbsku! Gramatika za wuknjecych

Za wukniki a zajmce dolnoserbskeje rěcy z tu- a wukraja su wujšli nowe knigły „Pó serbsku! – Gramatika za wuknjecych“ wót Jura Šrejdarja a Viktora Zakara. W knigłach se wopisujo na pśistupnu wašnju gramatika dolnoserbskeje rěcy. Lěpšemu rozměśeju pomjenjoneje tematiki tyju wšakorake pśikłady, teke matematiskich wobrotow a operacijow, což jo wužytne wósebnje za wukniki w bilingualnej wucbje. „Pó serbsku!” jo prědna w dolnoserbskej rěcy napisana gramatika. Na kuždem boce stoj pódla serbskego teksta nimske pśestajenje.

dalšne informacije»